Wstęp

Słownik ten jest opracowywany przez zespół językoznawców z całego kraju w ramach projektu koordynowanego przez Instytut Języka Polskiego PAN. Jego celem jest udostępnienie szerokim rzeszom odbiorców możliwie wyczerpującego opisu polskiej leksyki, ujętego w ramy teoretyczne wypracowane przez polskich lingwistów na przełomie XX i XXI wieku, zgodnego ze standardami współczesnej leksykografii światowej.

Do końca 2012 roku opracowano hasła obejmujące 15 tysięcy najczęściej używanych wyrazów współczesnego języka polskiego. Prace nad powiększaniem słownika trwają, nowe hasła są publikowane sukcesywnie, aktualizuje się także hasła starsze, dodając do nich świeżo powstałe znaczenia. Mamy nadzieję, że w perspektywie obejmie on całe współcześnie używane polskie słownictwo.