ktoś patrzy na ręce komuś

rzadziej ktoś patrzy na palce komuś

DRUKUJ
ktoś jest nieufny wobec kogoś innego i kontroluje go, podejrzewając, że postąpi nieuczciwie lub niezgodnie z oczekiwaniami
rzadziej ktoś patrzy na palce komuś

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
arrow down
Relacje międzyludzkie
arrow down
określenia relacji międzyludzkich

Kasy chorych ciągle patrzą na ręce kardiochirurgom.

źródło: NKJP: Bożena Wiktorowska: Zawał w kasie chorych, Gazeta Ubezpieczeniowa, 1999-04-06

Prawica będzie patrzeć koalicji na ręce.

źródło: NKJP: Katarzyna Kęsicka, Jerzy Jachowicz: Konfederacja partii prawicowych, Gazeta Wyborcza, 1994-06-13

[...] chodzi o utrzymanie właśnie tych dwudziestokilkuosobowych ciał kontrolnych, nadzorczych, patrzących na ręce tym, którzy przez pierwsze osiem miesięcy zostali właściwie pozbawieni takiej kontroli.

źródło: NKJP: Sprawozdanie z 51. posiedzenia Senatu RP

[...] musimy się do tego przyzwyczaić, że międzynarodowa opinia publiczna i międzynarodowe instytucje nam będą patrzyły na palce.

źródło: NKJP: Stenogram z 8. posiedzenia Komisji Śledczej w dniu 15 lutego 2003 r.

[...] będę głosował za jasną wizją Polski - państwa, gdzie winny obowiązywać zasady przyzwoitości w życiu publicznym, gdzie politykom patrzy się na palce, a korupcja nie jest tolerowana [...].

źródło: NKJP: Przeciw zimnej wojnie domowej, Gazeta Wyborcza, 1995-11-03

typ frazy: fraza czasownikowa
ndk, odmienny: patrzyć