z ludzką twarzą

DRUKUJ
łagodniejszy, bliższy i bardziej przyjazny człowiekowi

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
arrow down
Ocena i wartościowanie
arrow down
słownictwo oceniające

  • antykomunizm, faszyzm, kapitalizm, komunizm, nazizm, socjalizm z ludzką twarzą; prawo z ludzką twarzą

Wiem, że kierowanie gminą nie będzie łatwe - powiedział [...]. - Ale dla mnie najważniejsze będzie, aby była to gmina z ludzką twarzą, przyjazna mieszkańcom.

źródło: NKJP: (JEC): Nowy wójt, Dziennik Polski, 2000-07-27

Nie traciliśmy nadziei, bo w naszym państwie nie zimne przepisy rządziły, lecz żywi ludzie. Nie bezwzględne prawo, jak w Anglii, Francji czy w Ameryce, ale prawo z ludzką twarzą, traktujące ludzi indywidualnie, w myśl socjalistycznej zasady „każdemu według zasług”.

źródło: NKJP: Henryk Grynberg: Życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne, 1998

Związki zgadzają się na restrukturyzację z ludzką twarzą, a nie taką, która powoduje „terror i nędzę”.

źródło: NKJP: Zygmunt Miłoszewski: Uwikłanie, 2007

Za sobą mieliśmy 45 lat oficjalnej budowy komunizmu pod przymusowym i zbrojnym parasolem ZSRR, kilka zrywów ku socjalizmowi z ludzką twarzą, odwilże i małe stabilizacje [...].

źródło: NKJP: Wiesław Władyka, Społeczeństwo, prasa, 2004

Pozostaję przy antykomunizmie z ludzką twarzą. Ten antykomunizm polega na konsekwentnym odrzucaniu teorii i praktyk totalitarnych przy jednoczesnej gotowości do dialogu z ludźmi, którzy byli w nie uwikłani.

źródło: NKJP: Adam Michnik: Antykomunizm z ludzką twarzą, Gazeta Wyborcza, 1993-09-11

typ frazy: fraza przymiotnikowa
we wszystkich formach fleksyjnych ta sama postać