informacja

DRUKUJ
SPXVI: informacyja
SKN
SJPXVII: informacyja
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
łac. informātiō 'rysunek, szkic; pomysł; wyraz; wyjaśnienie pochodzenia wyrazu'
1. wiadomość
coś, co zostało powiedziane lub napisane o czymś

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
arrow down
Działalność intelektualna człowieka
arrow down
wytwory działań intelektualnych człowieka

 • rzetelna informacja; szczegółowe; poufne, tajne; bezcenne, fałszywe, sensacyjne informacje; informacje statystyczne
 • informacje od czytelników, od klienta, od lekarza, od mieszkańców
 • informacje w mediach, w prasie, w telewizji; w sprawie czegoś
 • informacje i objaśnienia, informacje i wyjaśnienia, informacje i zapisy, informacje i zgłoszenia
 • źródło; zasób; obieg, przeciek, przekaz, wymiana informacji
 • dostarczyć/dostarczać, udzielić/udzielać informacji
 • przekazać/przekazywać; otrzymać, zbierać; zawierać informacje

Przecież dotarła do pana informacja o napadzie.

źródło: NKJP: Michał Bielecki: Dziewczyna z Banku Prowincjonalnego S. A., 1997

[...] ZSRR i Polska wymieniły między sobą informacje o stanie swoich sił zbrojnych.

źródło: NKJP: Waldemar Michowicz: Historia dyplomacji polskiej, 1995

część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: ż
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
informacja
M:
informacje
D:
informacji
D neut:
informacji
D char:
informacyj
C:
informacji
C:
informacjom
B:
informację
B:
informacje
N:
informacją
N:
informacjami
Ms:
informacji
Ms:
informacjach
W:
informacjo
W:
informacje
2. miejsce
specjalnie wyznaczone miejsce, w którym można dowiedzieć się czegoś na określony temat

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
arrow down
Biznes
arrow down
handel i usługi

 • informacja turystyczna
 • informacja na dworcu, na lotnisku
 • pójść, przyjść do informacji
 • dowiedzieć się czegoś w informacji

Zdenerwowany postanowił pójść do informacji na dworcu.

źródło: NKJP: (jk): Mroźne oblicze PKP, Gazeta Radomszczańska, 2009-03-18

[...] informacja turystyczna czynna jest od wczesnych godzin rannych do godz. 20.

źródło: NKJP: Teresa Krąż: Informacja kosztuje, ale... zbyt drogo!, Echo Dnia, 2004-07-15

część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: ż
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
informacja
M:
informacje
D:
informacji
D neut:
informacji
D char:
informacyj
C:
informacji
C:
informacjom
B:
informację
B:
informacje
N:
informacją
N:
informacjami
Ms:
informacji
Ms:
informacjach
W:
informacjo
W:
informacje
3. w informatyce
inform. treść wprowadzana do komputera i w odpowiedni sposób przetwarzana w nim

CZŁOWIEK I TECHNIKA
arrow down
Urządzenia i maszyny
arrow down
komputery/informatyka

 • informacje w plikach
 • ileś bitów; zapis informacji
 • wyświetlić informację; kodować, przechowywać, przesyłać, zapisać informacje

Dzisiejsze komputery przetwarzają informację zapisaną w postaci ciągu zer i jedynek, czyli bitów.

źródło: NKJP: Piotr Cieśliński: Komputery, Gazeta Wyborcza, 1996-03-19

Klawiatura samoczynnie przesyła do komputera informacje o zmianie położenia danego przycisku, dzięki czemu konfiguracja następuje automatycznie i nie wymaga ingerencji użytkownika.

źródło: NKJP: n: Ułóż klawiaturę, Dziennik Łódzki, 2004-01-28

część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: ż
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
informacja
M:
informacje
D:
informacji
D neut:
informacji
D char:
informacyj
C:
informacji
C:
informacjom
B:
informację
B:
informacje
N:
informacją
N:
informacjami
Ms:
informacji
Ms:
informacjach
W:
informacjo
W:
informacje

informacja genetyczna


informacja zwrotna