dopatrzeć się

DRUKUJ
Zob. patrzeć
przyjrzawszy się czemuś uważnie, dostrzec coś
Zwykle służy do mówienia o zjawiskach negatywnych.
częściej

dopatrzyć się

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
arrow down
Działalność intelektualna człowieka
arrow down
nazwy działań intelektualnych człowieka

synonimy:doszukać się
hiperonimy:dostrzec
  • dopatrzeć się błędów, sprzeczności, uchybień; aluzji, logiki, podobieństwa, sensu
  • trudno dopatrzeć się
  • można, (nie) potrafić dopatrzeć się

Jeżeli komisja wyborcza nie dopatrzy się rażących nieprawidłowości, Marion Barry ma już w kieszeni następną kadencję na stanowisku burmistrza stolicy USA.

źródło: NKJP: Jacek Kalabiński: Powrót Mariona Barry’ego, Gazeta Wyborcza, 1994-09-15

Niestety dotychczasowa postawa rządu nie wzbudza optymizmu. Trudno dopatrzeć się dobrej woli, która jest niezbędna do osiągnięcia kompromisu.

źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 14.12.2000

Na pierwszy rzut oka trudno dopatrzeć się logiki w powyższej argumentacji.

źródło: NKJP: Refleksje i komentarze, Kultura, 1964

Próbowano również dopatrzeć się w Helenie jednego z wcieleń przedwiecznej Bogini-Matki...

źródło: KWSJP: Jan Alfred Szczepański: Troja dla dorosłych, 1975

Przełożeni Piotra Kolewa nie darzyli go specjalną sympatią i sądzili, że pozostanie na tej służbie tak długo, dopóki nie znajdzie czegoś lepszego. Nie mogli bowiem dopatrzeć się u swego podwładnego jakiejś specjalnej gorliwości.

źródło: KWSJP: Gorące południe. Opowiadania bułgarskie 1960-1966, 1967

część mowy: czasownik
aspekt: dokonany
tryb oznajmujący
czas przyszły
liczba pojedynczaliczba mnoga
1.os.
dopatrzę się
1.os.
dopatrzymy się
2.os.
dopatrzysz się
2.os.
dopatrzycie się
3.os.
dopatrzy się
3.os.
dopatrzą się
czas przeszły
liczba pojedynczaliczba mnoga
m
dopatrzałem się
+(e)m się dopatrzał
1.os.
ż
dopatrzałam się
+(e)m się dopatrzała
mo
dopatrzeliśmy się
+(e)śmy się dopatrzeli
n
dopatrzałom się
+(e)m się dopatrzało
‑mo
dopatrzałyśmy się
+(e)śmy się dopatrzały

m
dopatrzałeś się
+(e)ś się dopatrzał
2.os.
ż
dopatrzałaś się
+(e)ś się dopatrzała
mo
dopatrzeliście się
+(e)ście się dopatrzeli
n
dopatrzałoś się
+(e)ś się dopatrzało
‑mo
dopatrzałyście się
+(e)ście się dopatrzały

m
dopatrzał się
3.os.
ż
dopatrzała się
mo
dopatrzeli się
n
dopatrzało się
‑mo
dopatrzały się

+BEZOSOBNIK dopatrzano się
tryb rozkazujący
liczba pojedynczaliczba mnoga
1.os.
dopatrzmy się
2.os.
dopatrz się
2.os.
dopatrzcie się
tryb warunkowy
liczba pojedynczaliczba mnoga
m
dopatrzałbym się
+bym się dopatrzał
1.os.
ż
dopatrzałabym się
+bym się dopatrzała
mo
dopatrzelibyśmy się
+byśmy się dopatrzeli
n
dopatrzałobym się
+bym się dopatrzało
‑mo
dopatrzałybyśmy się
+byśmy się dopatrzały

m
dopatrzałbyś się
+byś się dopatrzał
2.os.
ż
dopatrzałabyś się
+byś się dopatrzała
mo
dopatrzelibyście się
+byście się dopatrzeli
n
dopatrzałobyś się
+byś się dopatrzało
‑mo
dopatrzałybyście się
+byście się dopatrzały

m
dopatrzałby się
+by się dopatrzał
3.os.
ż
dopatrzałaby się
+by się dopatrzała
mo
dopatrzeliby się
+by się dopatrzeli
n
dopatrzałoby się
+by się dopatrzało
‑mo
dopatrzałyby się
+by się dopatrzały

+BEZOSOBNIK dopatrzano by się
bezokolicznik: dopatrzeć się
imiesłów przysłówkowy uprzedni: dopatrzawszy się
gerundium
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
dopatrzenie się
M:
dopatrzenia się
D:
dopatrzenia się
D:
dopatrzeń się
C:
dopatrzeniu się
C:
dopatrzeniom się
B:
dopatrzenie się
B:
dopatrzenia się
N:
dopatrzeniem się
N:
dopatrzeniami się
Ms:
dopatrzeniu się
Ms:
dopatrzeniach się
W:
dopatrzenie się
W:
dopatrzenia się
odpowiednik aspektowy: dopatrywać się

Rzosobowy +dopatrzeć się+
(w KIM/CZYM) | (u KOGO)+CZEGO