grudzień

DRUKUJ
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
płn. psł. *grudьńь 'okres, gdy ziemia jest zamarznięta, pokryta grudami'
ostatni z dwunastu miesięcy, na które według kalendarza jest podzielony rok

KATEGORIE FIZYCZNE
arrow down
Cechy i właściwości czasu
arrow down
kalendarz i miary czasu

hiperonimy:miesiąc
  • tegoroczny; ciepły, mroźny; pamiętny, polski grudzień
  • Grudzień '70
  • (pierwsza, druga, ...) dekada, niedziela; (pierwsze, ostatnie) dni; (pierwszy, ostatni,...) tydzień, weekend; początek, koniec; połowa; wydarzenia grudnia
  • numer, list; dekret, uchwała, ustawa, umowa; cena; wydarzenia z grudnia
  • pensja, pieniądze, świadczenia, wynagrodzenia, wypłata, zasiłki; podatek, składka za grudzień
  • był, jest, minął, przyszedł grudzień
  • mamy grudzień
  • któryś grudnia któregoś roku; w grudniu, ^!?^w miesiącu grudniu; przez cały grudzień; na przełomie grudnia i stycznia, do grudnia, od grudnia, na grudzień; w miesiącu grudniu

Cały grudzień zapowiada się dosyć mroźny [...].

źródło: NKJP: (mab): Zimno, coraz zimniej, Dziennik Polski, 2002-12-11

Bardzo zimne grudnie mieliśmy również w 2001 oraz w 1996 roku.

źródło: NKJP: Dlaczego w grudniu była wiosna?, Dziennik Polski, 2003-12-12

Przyszły święty urodził się pod koniec grudnia 1550 roku w Rostkowie w magnackiej rodzinie Kostków, herbu Prawdzic.

źródło: NKJP: W.Hagedorny: Sanktuarium z przyszłością, Tygodnik Ciechanowski, 2007-05-03

W nocy z dwunastego na trzynastego grudnia 1981 czterech ubeków czekało na północ pod drzwiami, a o północy przystąpili do akcji.

źródło: NKJP: Piotr Topiński: Ekolog w Polsce Ludowej, prasa, 1983

- Zarząd nie wypłacił nam pensji za grudzień, nie zapłaci także za styczeń. Przed Bożym Narodzeniem dostaliśmy po 100 złotych. Z czego mamy żyć?

źródło: NKJP: (mik): To już koniec?, Echo Dnia, 2006-02-09

część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: m3
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
grudzień
M:
grudnie
D:
grudnia
D:
grudni,
grudniów
C:
grudniowi
C:
grudniom
B:
grudzień
B:
grudnie
N:
grudniem
N:
grudniami
Ms:
grudniu
Ms:
grudniach
W:
grudniu
W:
grudnie
Wyrażenie w miesiącu grudniu uznawane jest za niepoprawne.

w grudniu po południu


jutro w grudniu po południu


może w maju, może w grudniu, może jutro po południu