protokół

DRUKUJ
SPXVI: protokoł
SKN
SJPXVII
STR: protokoł
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
1. sejmowy
pisemne sprawozdanie z przebiegu jakiegoś oficjalnego zebrania
fr. protocole

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
arrow down
Funkcjonowanie państwa
arrow down
urzędy i ich funkcjonowanie

hiperonimy:sprawozdanie
 • protokół sądowy, sejmowy
 • protokół posiedzenia, przesłuchania, zebrania
 • protokół ^!?^z konferencji, ^!?^z obrad, ^!?^z posiedzenia, ^!?^z przesłuchania, ^!?^z rozprawy; ^!?^ze spotkania, ^!?^z zebrania
 • księga protokołów
 • zapis w protokole
 • czytać, odczytać, przeczytać protokół
 • przekazać, złożyć/składać coś do protokołu; skreślić, wykreślić/wykreślać coś z protokołu
 • figurować; czytać o czymś w protokole

[...] sąd musi jeszcze odczytać protokoły przesłuchań Piotrowskiego z procesu z 1985 r. i poprzedzającego go śledztwa.

źródło: NKJP: (PAP): Podsłuchiwaliśmy prymasa Glempa, Dziennik Polski, 2001-01-10

[...] ja swoje długie wystąpienie wraz z uzasadnieniem liczbowym przekazałem do protokołu.

źródło: NKJP: Sprawozdanie z 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 grudnia 2002 r.

Protokół zebrania [...] dołącza się wraz z listą uczestników zebrania do wniosku o wpisanie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do rejestru spółdzielni.

źródło: NKJP: Dz.U. z 1996r. Nr 1, poz. 2

Zawsze czytała do późna. Niekiedy stare protokoły sądowe, by zapoznawać się z precedensami, lecz częściej literaturę i filozofów.

źródło: NKJP: Witold Horwath: Ultra Montana, 2005

część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: m3
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
protokół
M:
protokoły,
rzadziej protokóły
D:
protokołu,
rzadziej protokółu
D:
protokołów,
rzadziej protokółów
C:
protokołowi,
rzadziej protokółowi
C:
protokołom,
rzadziej protokółom
B:
protokół
B:
protokoły,
rzadziej protokóły
N:
protokołem,
rzadziej protokółem
N:
protokołami,
rzadziej protokółami
Ms:
protokole,
rzadziej protokóle
Ms:
protokołach,
rzadziej protokółach
W:
protokole,
rzadziej protokóle
W:
protokoły,
rzadziej protokóły

bez ograniczeń+protokół+
(CZEGO)
bez ograniczeń+protokół+
(^!?^z CZEGO)

Uznawane za niepoprawne: protokół z czego.
2. powypadkowy
dokument sporządzony przez urzędnika, w którym opisany został przebieg jakichś zdarzeń lub przeprowadzonych przez niego czynności
fr. protocole

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
arrow down
Funkcjonowanie państwa
arrow down
urzędy i ich funkcjonowanie

hiperonimy:dokument
 • protokół pokontrolny, powizytacyjny, powypadkowy, wizytacyjny; zgłoszeniowy
 • protokół odbioru, oględzin, wizytacji
 • protokół z kontroli; z przeszukania, ze śledztwa, z wizji; z obdukcji, z wypadku, z zajścia; z przebiegu egzaminu, oględzin...
 • spisać/spisywać, sporządzić/sporządzać; podpisać protokół
 • napisać, odnotować, zapisać coś w protokole

Biegły lekarz sądowy w protokole oględzin zewnętrznych i sekcji zwłok z 22 marca 2001 r. napisał: [...] Przyczyną śmierci denatki stały się zmiany chorobowe samoistne [...].

źródło: NKJP: Dwie historie jednej choroby, Dziennik Polski, 2002-03-22

Protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawca przechowuje przez 10 lat.

źródło: NKJP: Dz.U. z 1998r. Nr 115, poz. 744

Zostałem przesłuchany, spisano protokół, na papierosa mogłem wyjść tylko w obstawie ochroniarza.

źródło: NKJP: Piotr Kutkowski: Ogórki sprawiedliwości, Echo Dnia, 2004-11-26

Napiszemy w protokole, że jesteś nie całkiem normalny. Za takiego cię zresztą wszyscy uważają. I puścimy cię do domu.

źródło: NKJP: Olga Tokarczuk: Prawiek i inne czasy, 1996

część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: m3
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
protokół
M:
protokoły,
rzadziej protokóły
D:
protokołu,
rzadziej protokółu
D:
protokołów,
rzadziej protokółów
C:
protokołowi,
rzadziej protokółowi
C:
protokołom,
rzadziej protokółom
B:
protokół
B:
protokoły,
rzadziej protokóły
N:
protokołem,
rzadziej protokółem
N:
protokołami,
rzadziej protokółami
Ms:
protokole,
rzadziej protokóle
Ms:
protokołach,
rzadziej protokółach
W:
protokole,
rzadziej protokóle
W:
protokoły,
rzadziej protokóły

bez ograniczeń+protokół+
CZEGO
bez ograniczeń+protokół+
z CZEGO
bez ograniczeń+protokół+
JAKI

3. dyplomatyczny
zbiór ogólnie przyjętych zasad zachowywania się w sytuacjach oficjalnych
fr. protocole

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
arrow down
Funkcjonowanie państwa
arrow down
władza państwowa

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
arrow down
Funkcjonowanie państwa
arrow down
stosunki międzynarodowe

 • królewski, tradycyjny protokół; protokół dyplomatyczny
 • nieznajomość protokołu
 • przestrzegać, trzymać się protokołu
 • przewidziany protokołem

Gustav Husak najlepiej się czuł w Bratysławie lub w gabinecie genseka KC KPCz, zaszczycał królewskie wzgórze jedynie w sytuacjach przewidzianych protokołem dyplomatycznym.

źródło: NKJP: Puste Hradczany, Dziennik Polski, 2003-01-18

Mark Canning z ambasady USA stwierdził, że sprawa jest wśród dyplomatów znana, ale jeszcze nie wiadomo, czy zostaną podjęte jakiekolwiek kroki przewidziane protokołem.

źródło: NKJP: Paweł Wroński: Talbott, Marriott, sprzątaczka, Secret Service, Gazeta Wyborcza, 1994-04-15

Nie przestrzegał protokołu, nie używał tytułów. Zaproszenia na przyjęcie podpisywał po prostu Mr. Jefferson.

źródło: NKJP: Longin Pastusiak: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1999

część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: m3
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
protokół
M:
protokoły,
rzadziej protokóły
D:
protokołu,
rzadziej protokółu
D:
protokołów,
rzadziej protokółów
C:
protokołowi,
rzadziej protokółowi
C:
protokołom,
rzadziej protokółom
B:
protokół
B:
protokoły,
rzadziej protokóły
N:
protokołem,
rzadziej protokółem
N:
protokołami,
rzadziej protokółami
Ms:
protokole,
rzadziej protokóle
Ms:
protokołach,
rzadziej protokółach
W:
protokole,
rzadziej protokóle
W:
protokoły,
rzadziej protokóły

bez ograniczeń+protokół+
(JAKI)

4. internetowy
inform. zbiór parametrów, które pozwalają na przesyłanie różnych informacji między komputerami
ang. protocol

CZŁOWIEK I TECHNIKA
arrow down
Urządzenia i maszyny
arrow down
komputery/informatyka

CZŁOWIEK I TECHNIKA
arrow down
Komunikacja na odległość
arrow down
Internet

 • internetowy, sieciowy; bezpieczny protokół; protokół komunikacyjny, transportowy; binarny; HTTP, IP...
 • protokół autoryzacji, komunikacji, transmisji, trasowania; aplikacji, sieci
 • klient, port, wtyczka; implementacja, obsługa, specyfikacja protokołu
 • błąd w protokole
 • używać jakiegoś protokołu
 • korzystać z jakiegoś protokołu

Otóż protokół komunikacji w sieci, podobnie jak np. protokół dyplomatyczny, określa konwencje przyjęte w komunikacji pomiędzy różnymi jednostkami.

źródło: NKJP: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek: Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik, 2007

WWW używa protokołu HTTP (ang. Hyper Text Transfer Protocol) do przekazywania danych oraz przeglądarek internetowych w celu dostępu do dokumentów sieciowych zwanych stronami WWW, powiązanych ze sobą przez łącza.

źródło: NKJP: Agnieszka Leśniewska: Reklama internetowa, 2006

GG korzysta z protokołu binarnego.

źródło: NKJP: Usenet, 2003-01-25

część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: m3
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
protokół
M:
protokoły,
rzadziej protokóły
D:
protokołu,
rzadziej protokółu
D:
protokołów,
rzadziej protokółów
C:
protokołowi,
rzadziej protokółowi
C:
protokołom,
rzadziej protokółom
B:
protokół
B:
protokoły,
rzadziej protokóły
N:
protokołem,
rzadziej protokółem
N:
protokołami,
rzadziej protokółami
Ms:
protokole,
rzadziej protokóle
Ms:
protokołach,
rzadziej protokółach
W:
protokole,
rzadziej protokóle
W:
protokoły,
rzadziej protokóły

bez ograniczeń+protokół+
JAKI
bez ograniczeń+protokół+
CZEGO

protokół dyplomatyczny


protokół rozbieżności