mało II

DRUKUJ
Bor
SKN
SJPXVII
STR
SWil
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Pas
SIJPArct
SJPDor
SJPWar
Zob. mały
1. mało skutecznie
to, o czym mowa, ma daną cechę w stopniu takim, że w innej sytuacji (np. czasie, miejscu) lub w odniesieniu do czegoś innego jest większy
wykładnik stopnia cechy
antonimy:dużo II
(quasi) antonimy:sporo II, wiele II

Marian milczał, najwidoczniej mało zainteresowany tematem.

źródło: NKJP: Irena Jurgielewiczowa: Ten obcy, 1990

Władze próbowały też ograniczyć polskie zwyczaje religijne, aczkolwiek czyniły to mało skutecznie.

źródło: NKJP: Andrzej Chwalba (red.): Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, 2005

część mowy:  operator metapredykatywny
podklasa: 
operator gradacji
mało _
Przym. st. równy, Przysł. st. równy, Cz. - cecha stopniowalna
szyk: zmienny: z Cz. postpozycja lub antepozycja, z Przym. i Przysł. antepozycja
2. mało kto
to, o czym mowa, co prawda ma daną cechę, ale obiektów danego typu, takich, że nie można im przypisać danej cechy, jest więcej
wykładnik oceny ilościowej
(quasi) synonimy:rzadko II

„Powitali” było zresztą słowem wybitnie za dużym, mało który z rycerzy w ogóle podniósł głowę.

źródło: NKJP: Andrzej Sapkowski: Narrenturm, 2002

Sytuacja wewnętrzna w Polsce, rozgrywki prawicy z lewicą i różnych partyjek między sobą mało kogo w Ameryce interesowały.

źródło: NKJP: Stanisław Głąbiński: Polityka po amerykańsku, 1996

I powiem ci, że do Stefanów mało kiedy chodzę - od razu mnie uprzedził.

źródło: NKJP: Wiesław Myśliwski: Widnokrąg, 1996

McDonald's został już zdystansowany, mało gdzie go widać, bo wyprzedziły go już inne sieci i firmy gastronomiczne [...].

źródło: NKJP: Ryszard Kapuścinski: Lapidaria IV-VI, 2008

część mowy:  operator metapredykatywny
podklasa: 
operator kwantyfikacji
mało _
z Zaimkami pyt.: kto, co, gdzie, kiedy, który
szyk: stały: antepozycja
3. mało naiwna, głupia
mówiący sądzi, że o tym, o czym mowa, nie wystarcza powiedzieć tego, co zostało powiedziane; aby dobrze opisać dany stan rzeczy, trzeba użyć określenia mocniejszego
1) może być użyte z powtórzeniem odrzucanego wyrażenia: mało_, _; 2) przywoływane wyrażenie może być wprowadzane przez że: mało że _, _; 3) wyrażenie parentetyczne
wykładnik doboru wyrażenia
(quasi) synonimy:mało powiedzieć

Żorżowi pozwoliłam się całować - mało, zaczęłam go błagać, żeby mnie całował - dopiero w długi czas po ślubie

źródło: NKJP: Anna Bojarska, Maria Bojarska: Siostry B., 1996

- A nigdy nie miał Ksiądz kryzysu swojego miejsca w Kościele? Nigdy Ksiądz nie przeżywał kryzysu powołania?
J.T.: Mało, że sam nie miałem, ale podejmując moje najbardziej awanturnicze przedsięwzięcia - na przykład polemikę w sprawie tomizmu - byłem głęboko przekonany, że to inni powinni przeżywać kryzysy, a nie ja.

źródło: NKJP: Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski: Między Panem a Plebanem, 1995

Władca zażądał dowodów. „Prorok” przedstawił tylko jeden: jego słowa potwierdził święty ogień w obecności króla i dworu. Kawad uwierzył. Mało, rychło stał się bezwolną marionetką w rękach Mazdaka, który faktycznie zaczął sprawować władzę.

źródło: NKJP: Andrzej Sarwa: Rzeczy ostateczne człowieka i świata : eschatologia Zaratusztrianizmu, 2005

część mowy:  komentarz metatekstowy
mało tylko w st. równym
mało (_), _
w obu pozycjach wyrażenia równoważne funkcjonalnie
szyk: zewnętrzny: stały: antepozycja względem wprowadzanego wyrażenia; obligatoryjny poprzedzający kontekst

co najmniej


jak mało _


jakby tego było mało


jakich mało


mało brakowało


mało co nie


mało nie


mało powiedziane


mało tego


mało wiele


mniej lub bardziej


mniej więcej


ni mniej, ni więcej


o mało co nie