przeciwko

DRUKUJ
2. połowa XV w., Bańk
XV w., Bor
Zob. przeciw
1. lekarstwo przeciwko grypie
stan rzeczy, o którym mówi nadawca, jest sprzeczny z sytuacją, w której to, o czym mowa, mogłoby istnieć/dziać się bez przeszkód

przeciw

wykładnik ustalania relacji
(quasi) synonimy:wbrew

Ale uważam, że jestem raczej zadowolony z życia. Tylko buntuję się przeciwko zjawisku śmierci.

źródło: NKJP: Barbara Ziembicka: Najprostszą drogą. Rozmowy z artystami, 1998

W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika, o których mowa w art. 281-283, wszczynają postępowanie i orzekają inspektorzy pracy.

źródło: NKJP: Sejm RP: Kodeks Pracy

część mowy:  przyimek
przeciwko KOMU / CZEMU
szyk: stały: antepozycja
2. walczyć przeciwko sobie
tak, że jeden z działających jest przeciwnikiem drugiego

przeciw

wykładnik relacji wzajemności

Zbuntowała przeciwko mnie córki.

źródło: NKJP: Mariusz Cieślik: Śmieszni kochankowie, 2004

Tylko cesarz mógł wysłać wojowników przeciwko najeźdźcom, lecz najpierw musiałby być o najeźdźcach powiadomiony.

źródło: NKJP: Sławomir Mrożek: Opowiadania 1974-1979, 1995

część mowy:  przyimek
przeciwko KOMU / CZEMU
szyk: stały: antepozycja