ktoś podciął gałąź, na której siedział

DRUKUJ
ktoś zaszkodził sam sobie

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
arrow down
Ocena i wartościowanie
arrow down
wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

Poprzednie rządy górnikom tego regionu tylko obiecywały, a oni w swej naiwności likwidowali swe własne miejsca pracy; w efekcie wielu z nich podcięło gałąź, na której siedziało.

źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 21.11.1996 r.

Kiedy Waglewski rozstał się z Osjanem, niektórzy uważali, że lekką ręką podciął gałąź, na której siedział.

źródło: NKJP: Cezary Polak: Legenda o świętym Waglewskim, Ozon, 2005

Powiązani z władzami lokalni kacykowie mają swoje guardias blancas. [...] Gdyby prezydent Zedillo rzeczywiście chciał doprowadzić do rozwiązania konfliktu w Chiapas, musiałby wystąpić przede wszystkim przeciwko nim. Czy odważy się jednak podciąć gałąź, na której siedzi?

źródło: NKJP: Juliusz Urbanowicz: Nędznicy, Wprost, 1998

typ frazy: fraza czasownikowa
odpowiednik aspektowy:

ktoś podcina gałąź, na której siedzi

dk, npch; odmienny: podciąć, siedzieć