ktoś poszedł w zaparte

DRUKUJ
ktoś zaparł się przy swoim zdaniu lub decyzji

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
arrow down
Ocena i wartościowanie
arrow down
wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

synonimy:zaprzeć się

Pan Fronczewski nic o swoim zdjęciu w tej reklamie nie wiedział i nie wie. A jak wiedział i wie, to pójdzie w zaparte, że to nie on.

źródło: NKJP: Ludzie listy piszą, CKM, 2001

Czy zatem rząd zgodzi się na autopoprawkę i wykreśli ten kontrowersyjny zapis, czy też pójdzie w zaparte, wbrew całemu środowisku pośredników ubezpieczeniowych [...].

źródło: NKJP: Bożena M. Dołęgowska-Wysocka: Woda w usta, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2004-09-21

Wiedział, że jeśli teraz pójdą w zaparte, niemożliwością będzie udowodnienie winy w sądzie.

źródło: NKJP: Zygmunt Miłoszewski: Uwikłanie, 2007

Ludziska pomyśleli, naradzili się i poszli w zaparte. Nie było zbiórki, nie było pieniędzy, policja przesłuchiwała samych niewinnych.

źródło: NKJP: Irena Matuszkiewicz: Nie zabijać pająków, 2007

typ frazy: fraza czasownikowa
odpowiednik aspektowy:

ktoś idzie w zaparte

ndk, npch; odmienny: pójść