bogactwo

DRUKUJ
Bor
SKN
SJPXVII
STR
SWil
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Pas
SIJPArct
SJPDor
SJPWar
Zob. bogaty
1. zamożność
posiadanie bardzo dużej ilości pieniędzy i/lub innych dóbr materialnych

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
arrow down
Finanse
arrow down
własność

antonimy:bieda, ubóstwo
 • wielkie, ogromne bogactwo; bogactwo materialne;
 • bogactwo regionu, kraju, państwa; bogactwo Kościoła
 • bogactwo i bieda, bogactwo i nędza; bogactwo i władza; bogactwo i szczęście; potęga i bogactwo, siła i bogactwo
 • wyspa bogactwa, źródło bogactwa
 • osiągnąć, zdobyć, zaprzepaścić bogactwo; bogactwo mierzy się czymś
 • olśniewać bogactwem
 • dojść do bogactwa, korzystać z bogactwa
 • rosnąć w bogactwo
 • obnosić się ze (swoim) bogactwem

Wychowana w bogactwie jedynaczka, nie okazywała nigdy zmiennych nastrojów czy humorów.

źródło: NKJP: Dorota Mycielska: Z Kresów do Wielkopolski. Wańkowicze w Jerce, 2002

Jakie „głupstwo” proponuje św. Ignacy w tym rozmyślaniu? Ubóstwo przeciw bogactwu, obelgi i pogarda przeciw zaszczytom światowym, wreszcie pokora przeciw pysze.

źródło: NKJP: Henryk Dziadosz SJ: Doświadczenie chrześcijańskie w ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli, 2000

część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: n2
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
bogactwo
M:
bogactwa
D:
bogactwa
D:
bogactw
C:
bogactwu
C:
bogactwom
B:
bogactwo
B:
bogactwa
N:
bogactwem
N:
bogactwami
Ms:
bogactwie
Ms:
bogactwach
W:
bogactwo
W:
bogactwa
Zwykle lp
2. cenne rzeczy
książk. rzeczy o dużej wartości materialnej

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
arrow down
Finanse
arrow down
własność

 • wielkie, ogromne, olbrzymie, nieprzebrane, niezmierzone bogactwa; bogactwa materialne; bogactwa kopalne, mineralne, naturalne
 • eksploatacja, wydobywanie, wykorzystywanie bogactw
 • mieć wielkie bogactwa

Wódz [...] przy udziale wielkiej armii pragnie zniszczyć Delfy wraz z ich słynną z wielu bogactw świątynią.

źródło: NKJP: Krzysztof Pawłowski: Retoryka starożytna w kronice Kadłubka. Sztuka narracji, 2004

Wymyślił [...] kanclerz, że należy wojska Michała ostrzeliwać gęsto z 50 dział. Tymczasem żołnierze polscy palili się do walki: Michał słynął z wielkich bogactw, było więc o co się bić.

źródło: NKJP: Polskie dwa lata pomiędzy morzami, Dziennik Polski, 2001-08-03

część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: n2
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
bogactwo
M:
bogactwa
D:
bogactwa
D:
bogactw
C:
bogactwu
C:
bogactwom
B:
bogactwo
B:
bogactwa
N:
bogactwem
N:
bogactwami
Ms:
bogactwie
Ms:
bogactwach
W:
bogactwo
W:
bogactwa
Zwykle lm
3. wartość
książk. wartościowe dobro niematerialne

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
arrow down
Ocena i wartościowanie
arrow down
prawdy i wartości życiowe

synonimy:skarb
 • wielkie bogactwo; niezwykłe, prawdziwe bogactwo; bogactwo duchowe, kulturowe, narodowe, przyrodnicze
 • bogactwo człowieka, narodu

Młodzi ludzie – to przyszłościowe bogactwo narodu.

źródło: NKJP: Małgorzata Duda: Problematyka bezrobocia i jej społeczno-duchowych skutków w świetle katolickiej nauki społecznej, 2002

Niezwykłym bogactwem świątyni jest polichromia.

źródło: NKJP: Lipnicka perła, Dziennik Polski, 2003-11-12

część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: n2
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
bogactwo
M:
bogactwa
D:
bogactwa
D:
bogactw
C:
bogactwu
C:
bogactwom
B:
bogactwo
B:
bogactwa
N:
bogactwem
N:
bogactwami
Ms:
bogactwie
Ms:
bogactwach
W:
bogactwo
W:
bogactwa
4. urozmaicenie
książk. różnorodność i obfitość czegoś

KATEGORIE FIZYCZNE
arrow down
Cechy i właściwości materii
arrow down
jakość i intensywność

KATEGORIE FIZYCZNE
arrow down
Ilość, liczby i liczenie
arrow down
ogólne określenia ilości

synonimy:orgia
 • wielkie, ogromne, olbrzymie, nieprzebrane, niezmierzone bogactwo; niezwykłe, prawdziwe bogactwo; bogactwo biologiczne, gatunkowe
 • bogactwo fauny i flory, natury, zasobów naturalnych, zieleni; bogactwo materiałów; bogactwo galerii; bogactwo barw, form, kształtów; bogactwo środków, treści, znaczeń; bogactwo folkloru, kultury, tradycji; bogactwo języka, myśli; bogactwo pomysłów; bogactwo oferty, wyboru; bogactwo nastrojów
 • bogactwo i piękno, bogactwo i rozmach, bogactwo i różnorodność, bogactwo i uroda

Listy pisane w czasie okupacji do ojca ujawniają dojrzałość, inteligencję i bogactwo przeżyć Krysi, pozostającej nieco w cieniu młodszej siostry.

źródło: NKJP: Dorota Mycielska: Z Kresów do Wielkopolski, Wańkowicze w Jerce, 2002

Jednak w tamtym czasie, w 35-letniej artystce [...] Sekwana przecinająca błyszczącą wstęgą miasto, różnorodność i malowniczość jego mieszkańców, bogactwo muzeów [...] – wszystko to musiało chwilami wywoływać stan euforycznego wręcz uniesienia.

źródło: NKJP: Maria Rostworowska : Portret za mgłą. Opowieść o Oldze Boznańskiej, 2003

część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: n2
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
bogactwo
M:
bogactwa
D:
bogactwa
D:
bogactw
C:
bogactwu
C:
bogactwom
B:
bogactwo
B:
bogactwa
N:
bogactwem
N:
bogactwami
Ms:
bogactwie
Ms:
bogactwach
W:
bogactwo
W:
bogactwa
Zwykle lp

bez ograniczeń+bogactwo+
(czego)

5. dekoracyjność
ozdobność, mająca często świadczyć o zamożności

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
arrow down
Finanse
arrow down
własność

KATEGORIE FIZYCZNE
arrow down
Cechy i właściwości materii
arrow down
jakość i intensywność

antonimy:prostota
 • bogactwo ornamentu, ubioru, wnętrza, wzorów; detali, faktur, motywów, zdobień
 • bogactwo i przepych

Bogactwo stroju podkreślały naramienne chusty tureckie zwane szaltuchami.

źródło: Internet

Kaflowe obudowy charakteryzują się szeroką paletą kolorystyczną i bogactwem reliefów, tworzących zdobienia poszczególnych elementów.

źródło: NKJP: Domowe ognisko, Dziennik Polski - Dom, 2000-12-27

część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: n2
liczba pojedynczaliczba mnoga
M:
bogactwo
M:
bogactwa
D:
bogactwa
D:
bogactw
C:
bogactwu
C:
bogactwom
B:
bogactwo
B:
bogactwa
N:
bogactwem
N:
bogactwami
Ms:
bogactwie
Ms:
bogactwach
W:
bogactwo
W:
bogactwa
Zwykle lp