mało powiedzieć

DRUKUJ
część mowy:  komentarz metatekstowy
mało tylko w st. równym
mówiący sądzi, że to, co zostało powiedziane nie oddaje adekwatnie tego, o czym mowa; aby dobrze opisać dany stan rzeczy, trzeba użyć określenia mocniejszego
przywoływane wyrażenie może być wprowadzane przez że: mało powiedzieć, że _, _;
wykładnik doboru wyrażenia
(quasi) synonimy:mało II
(quasi) antonimy:dosyć II, dość III

Ale nikogo już potem nie naśladowano tak, jak Kochanowskiego. Mało powiedzieć: naśladowano! Kochanowski stał się powszechną własnością następców.

źródło: NKJP: Jerzy Ziomek: Renesans, 1973

Churchill: „Pan nie jest zadowolony z konferencji jałtańskiej? Anders: Mało powiedzieć, że nie jestem zadowolony. Uważam, że stało się wielkie nieszczęście.

źródło: NKJP: Eugeniusz Duraczyński: Rząd polski na uchodźstwie1939-1345 : organizacja, personalia, polityka, 1993

A więc nie lubisz Brahmsa? Mało powiedzieć: lubię. Kocham Brahmsa.

źródło: NKJP: Jarosław Iwaszkiewicz: Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne, 2010

mało powiedzieć _, _
Pozycja I: wyrażenie przywołane z poprzedzającej wypowiedzi;
w obu pozycjach wyrażenia równoważne funkcjonalnie
szyk: wewnętrzny: stały
zewnętrzny: stała antepozycja względem wprowadzanego wyrażenia; zmienny względem wyrażenia konkurencyjnego; obligatoryjny poprzedzający kontekst