sekwestracja płuca

sekwestracja płucna

DRUKUJ
typ frazy: fraza rzeczownikowa
ż, odmienny: sekwestracja
Zwykle lp
med. wada rozwojowa płuc, która polega na braku połączenia tkanki płucnej z drzewem oskrzelowym
sekwestracja płucna

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA
arrow down
Choroby i ich leczenie
arrow down
rodzaje chorób

Jest to rzadka wada występująca częściej u chłopców i dotycząca głównie lewego, a w następnej kolejności prawego górnego płata. Podobnie jak poprzednia, bywa zaliczana do grupy wad typu sekwestracji płuca, a więc odłączenia się części o budowie patologicznej od tej o budowie prawidłowej.

źródło: NKJP: Andrzej Piotrowski: Niewydolność oddechowa noworodków - zapobieganie i leczenie, 1995

Rozpoznanie sekwestracji płuca jest jednoznacznym wskazaniem do leczenia operacyjnego.

źródło: Internet: nfoprogres.pl/rozpoznanie-sekwestracji-pluca

Sekwestracja płucna to druga co do częstości wrodzona wada układu oddechowego. Dochodzi w niej do wytworzenia nieprawidłowej tkanki zlokalizowanej w obrębie płuc lub poza nimi.

źródło: Internet: pediatria.mp.pl/choroby