Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

Wszędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej

DRUKUJ
powiedzenia tego używamy, by wyrazić przekonanie, że dom jest miejscem, w którym człowiek czuje się najlepiej i do którego chętnie wraca, zwłaszcza po dłuższej nieobecności
Wszędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
arrow down
Ocena i wartościowanie
arrow down
prawdy i wartości życiowe

CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA
arrow down
Najbliższe środowisko życia człowieka
arrow down
dom/inne miejsca zamieszkania i ich otoczenie

Mocno zużyte powiedzenie, że: „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” nabiera świeżości i aktualizuje się zawsze, gdy wracam po długiej nieobecności pod własny dach.

źródło: NKJP: Mój „Dzienniczek Polski”, Dziennik Polski, 2001-09-07

Pani Ewuniu, gratuluję. A jak tam podróż? – uprzejmie zagadnął pan Zbyszek. – Ja też lubię podróże, ale wie pani, powtarzam zawsze: „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”.

źródło: NKJP: Joanna Szymczyk: Ewa i złoty kot, 2004

Pożegnawszy się z lubelskim domem rodzinnym z pół wieku temu, zadomowiłem się w moim krakowsko-nowohuckim mieszkaniu na dobre. I kijem mnie z tego domu nie wypędzi, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, jak mówią przysłowia.

źródło: NKJP: Zadomowił się bezdomny domokrążca..., Dziennik Polski, 2001-11-14

Kiedy go już wyściskali i obejrzeli ze wszystkich stron, kiedy im na bezładne pytania powiedział mniej więcej to, co Cichowiczowej, i że nie wyjedzie, że zostanie, bo wszędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej, po tym wszystkim właśnie, przy kolacji, Kachna w dłonie plasnęła: - Szczęsny, ty coś masz!

źródło: NKJP: Igor Newerly: Pamiątka z celulozy, 1952

typ frazy: fraza zdaniowa

Wszędzie dobrze, ale w budżetówce najlepiej.

źródło: Internet

Wszędzie dobrze, ale w Dobrej najlepiej.

źródło: Internet