ekonomizacja

 • działanie powodujące gospodarowanie czymś w sposób bardziej racjonalny i oszczędny

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  czynności, przedmioty związane z pieniędzmi

  • ekonomizacja działań, górnictwa, polityki, pracy
 • W języku są dwie tendencje. Jedna to rzeczywiście ekonomizacja wysiłku. Jesteśmy leniwi. Wolimy w mniejszej liczbie słów czy z mniejszym wysiłkiem coś powiedzieć.

  źródło: NKJP: Monika Frenkiel: Brakuje językowej drogówki, Gazeta Krakowska, 2006-03-04

  Realizacja planu ekonomizacji polegała na tym, że użytkownicy terenu TPN zaczęli parkowi płacić za swoją działalność.

  źródło: NKJP: Agnieszka Świst: Gazeta Krakowska, 2001-08-03

  A skoro tak, to pozostaje nam tylko jeden kierunek: ekonomizacja sektora publicznego, taka ekonomizacja, aby przy ograniczonych zasobach racjonalnie wykonywać usługi społeczne na satysfakcjonującym poziomie.

  źródło: NKJP: 4. posiedzenie Senatu RP

  Dąży się do ekonomizacji produkcji, do wyprodukowania wyrobu w miarę taniego, adresowanego do określonego odbiorcy.

  źródło: NKJP: Robert Glac: Jak smakują drinki z trumny na pilota, Gazeta Krakowska, 2005-03-31

  Jest to kolejny instrument przyspieszający ekonomizację czynszów, która jest niezbędnym warunkiem należytego utrzymania budynku w przyszłości.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 03.11.1999

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ekonomizacja
  ekonomizacje
  D. ekonomizacji
  ekonomizacji
  neut
  ekonomizacyj
  char
  C. ekonomizacji
  ekonomizacjom
  B. ekonomizację
  ekonomizacje
  N. ekonomizacją
  ekonomizacjami
  Ms. ekonomizacji
  ekonomizacjach
  W. ekonomizacjo
  ekonomizacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

CHRONOLOGIZACJA:
1892, Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuki, nr 2, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2020