skategoryzować

 • książk.  przyjmując określone kryterium, podzielić obiekty na kategorie
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • Tradycyjnie, pośrednicy turystyczni są skategoryzowani w zależności od ich głównych funkcji, jako agencje turystyczne wysyłające turystów [...], turoperatorzy [...], agencje turystyczne przyjmujące turystów, które są odpowiedzialne za usługi w miejscu pobytu turysty.

  źródło: NKJP: Dimitrios Buhalis; Dorota Ujma: Pośrednicy turystyczni a tworzenie wartości. Turystyka w badaniach naukowych, 2005

  W Internecie w portalach agroturystycznych skategoryzowane obiekty są oznaczone słoneczkami - od jednego do trzech. Im więcej słoneczek, tym wyższy standard.

  źródło: NKJP: (RO): Smród za 20 złotych, Dziennik Polski, 2005-05-10

  Co to jest LegalTech i jak można skategoryzować istniejące obecnie innowacje sektora prawnego.

  źródło: Internet: medium.com

  Nie mogę skategoryzować strony. Mam problem z dodaniem dwóch stron do odpowiedniej kategorii.

  źródło: Internet: spolecznosc.fandom.com

  W tej kategorii mieszczą się sklepy, których nie da się skategoryzować inaczej,

  źródło: Internet: sejm.gov.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skategoryzuję
  skategoryzujemy
  2 os. skategoryzujesz
  skategoryzujecie
  3 os. skategoryzuje
  skategoryzują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skategoryzowałem
  +(e)m skategoryzował
  skategoryzowałam
  +(e)m skategoryzowała
  skategoryzowałom
  +(e)m skategoryzowało
  skategoryzowaliśmy
  +(e)śmy skategoryzowali
  skategoryzowałyśmy
  +(e)śmy skategoryzowały
  2 os. skategoryzowałeś
  +(e)ś skategoryzował
  skategoryzowałaś
  +(e)ś skategoryzowała
  skategoryzowałoś
  +(e)ś skategoryzowało
  skategoryzowaliście
  +(e)ście skategoryzowali
  skategoryzowałyście
  +(e)ście skategoryzowały
  3 os. skategoryzował
  skategoryzowała
  skategoryzowało
  skategoryzowali
  skategoryzowały

  bezosobnik: skategoryzowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skategoryzujmy
  2 os. skategoryzuj
  skategoryzujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skategoryzowałbym
  bym skategoryzował
  skategoryzowałabym
  bym skategoryzowała
  skategoryzowałobym
  bym skategoryzowało
  skategoryzowalibyśmy
  byśmy skategoryzowali
  skategoryzowałybyśmy
  byśmy skategoryzowały
  2 os. skategoryzowałbyś
  byś skategoryzował
  skategoryzowałabyś
  byś skategoryzowała
  skategoryzowałobyś
  byś skategoryzowało
  skategoryzowalibyście
  byście skategoryzowali
  skategoryzowałybyście
  byście skategoryzowały
  3 os. skategoryzowałby
  by skategoryzował
  skategoryzowałaby
  by skategoryzowała
  skategoryzowałoby
  by skategoryzowało
  skategoryzowaliby
  by skategoryzowali
  skategoryzowałyby
  by skategoryzowały

  bezosobnik: skategoryzowano by

  bezokolicznik: skategoryzować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: skategoryzowawszy

  gerundium: skategoryzowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: skategoryzowany

  odpowiednik aspektowy: kategoryzować

 • bez ograniczeń + skategoryzować +
  CO
CHRONOLOGIZACJA:
1869, Szkoła, nr 10, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2021