animaloterapeutyczny

 • związany z animaloterapią
 • [animaloterapeu-tyczny]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  leki i sposoby leczenia, zabiegi, sprzęty medyczne


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  hodowla i opieka nad zwierzętami; człowiek wobec zwierząt

 • synonimy:  zooterapeutyczny
  hiperonimy:  terapeutyczny
  • metody, zajęcia animaloterapeutyczne
 • Moduł obejmuje wiedzę z zakresu terapii z udziałem zwierząt, wspomagającej radzenie sobie z problemami społecznymi uczniów. Zawiera charakterystykę najważniejszych metod animaloterapeutycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na efekty w zakresie społecznym i psychicznym.

  źródło: Internet: usosweb.umcs.pl

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. animaloterapeutyczny
  animaloterapeutyczny
  animaloterapeutyczny
  animaloterapeutyczne
  animaloterapeutyczna
  D. animaloterapeutycznego
  animaloterapeutycznego
  animaloterapeutycznego
  animaloterapeutycznego
  animaloterapeutycznej
  C. animaloterapeutycznemu
  animaloterapeutycznemu
  animaloterapeutycznemu
  animaloterapeutycznemu
  animaloterapeutycznej
  B. animaloterapeutycznego
  animaloterapeutycznego
  animaloterapeutyczny
  animaloterapeutyczne
  animaloterapeutyczną
  N. animaloterapeutycznym
  animaloterapeutycznym
  animaloterapeutycznym
  animaloterapeutycznym
  animaloterapeutyczną
  Ms. animaloterapeutycznym
  animaloterapeutycznym
  animaloterapeutycznym
  animaloterapeutycznym
  animaloterapeutycznej
  W. animaloterapeutyczny
  animaloterapeutyczny
  animaloterapeutyczny
  animaloterapeutyczne
  animaloterapeutyczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. animaloterapeutyczni
  animaloterapeutyczni
  animaloterapeutyczne
  animaloterapeutyczne
  D. animaloterapeutycznych
  animaloterapeutycznych
  animaloterapeutycznych
  animaloterapeutycznych
  C. animaloterapeutycznym
  animaloterapeutycznym
  animaloterapeutycznym
  animaloterapeutycznym
  B. animaloterapeutycznych
  animaloterapeutycznych
  animaloterapeutycznych
  animaloterapeutyczne
  N. animaloterapeutycznymi
  animaloterapeutycznymi
  animaloterapeutycznymi
  animaloterapeutycznymi
  Ms. animaloterapeutycznych
  animaloterapeutycznych
  animaloterapeutycznych
  animaloterapeutycznych
  W. animaloterapeutyczni
  animaloterapeutyczni
  animaloterapeutyczne
  animaloterapeutyczne
CHRONOLOGIZACJA:
2013, publicystyka.ngo.pl
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2020