apateizm

 • filoz.  rel.  pogląd, który zakłada, że religia nie ma znaczenia dla ludzkiego życia
 • [apate-ism] lub [apate-izm], lub pot. [apatejism], lub pot. [apatejizm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

 • Pomysłodawcą pojęcia apateizmu jest amerykański filozof Jonathan Rauch.

  źródło: Bartosz Mitkiewicz: Myślenie prakselogiczne Stefana Wyszyńskiego i jego implikacje pedagogiczne, Forum Pedagogiczne UKSW 2/2011 (cejsh.icm.edu.pl)

  Ks. Tomasz Halik, czeski teolog i filozof w jednej ze swoich książek (...) pisze o nowej formule relacji wobec Boga: apateizmie. Występuje ona jako postawa paralelna wobec innych znanych już postaw: agnostycyzmu, ateizmu czy antyteizmu.

  źródło: Paweł Siedlanowski: Kościół w obliczu zmian, Echo Katolickie, 2018-07-25 (echokatolickie.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. apateizm
  apateizmy
  D. apateizmu
  apateizmów
  C. apateizmowi
  apateizmom
  B. apateizm
  apateizmy
  N. apateizmem
  apateizmami
  Ms. apateizmie
  apateizmach
  W. apateizmie
  apateizmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. apatheism

  fr. apathéisme

  niem. Apatheismus

  gr. apátheia 'niewrażliwość, bezczucie' + gr. theós 'bóg, bóstwo'

CHRONOLOGIZACJA:
2003, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2020