ekskomunistka

 • kobieta, która w przeszłości należała do partii politycznej opowiadającej się za komunizmem

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne

 • A pod pomnikiem Wolności krzyczą na Łotyszy „fa-szy-ści”. Albo - jak Tatiana Żdanok, ekskomunistka z sowieckiego Interfrontu, dziś radna Rygi z Rawnoprawia - ślą do Moskwy i w świat manifesty o tym, że na Łotwie dla Rosjan nie ma sprawiedliwości.

  źródło: NKJP: Paweł Smoleński: Egzamin z łotewskości, Gazeta Wyborcza, 1998-06-05

  (...) Jelinek - ekskomunistka, feministka, skandalistka, wciąż wierna lewackim ideałom młodości - to relikt z minionej epoki, gdy świat nie miał większych problemów niż kwestie tożsamości płciowej, męskiej dominacji itd., itp.

  źródło: NKJP: Aleksander Kaczorowski: Pianistka, co gra na nerwach, Polityka, nr 2474, 2004-10-16

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ekskomunistka
  ekskomunistki
  D. ekskomunistki
  ekskomunistek
  C. ekskomunistce
  ekskomunistkom
  B. ekskomunistkę
  ekskomunistki
  N. ekskomunistką
  ekskomunistkami
  Ms. ekskomunistce
  ekskomunistkach
  W. ekskomunistko
  ekskomunistki
 • Od:  eks  (z łac.  ex  'od, z (czegoś)') i  komunistka 

CHRONOLOGIZACJA:
1995, Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020