ekspiacyjny

 • książk.  związany z ekspiacją
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  sakramenty i obrzędy religijne

  • nabożeństwo ekspiacyjne
 • Do Szczepanowa, miejsca urodzin św. Stanisława, przybyła diecezjalna pielgrzymka ekspiacyjna za grzechy pijaństwa.

  źródło: NKJP: (ab): Modlitwy o trzeźwość, Gazeta Krakowska, 2002-10-02

  Tuż po niej rozpocznie się nabożeństwo ekspiacyjne, połączone z czuwaniem przed Najświętszym Sakramentem.

  źródło: NKJP: Marsz Życia, Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „STOPKA”, 2009-12-26

  Więcej, dzięki swym ekspiacyjnym właściwościom cierpienie staje się widomym znakiem wybrania oraz środkiem samodoskonalenia się narodu.

  źródło: NKJP: Iwona Bontczak: Ksiądz Marek jako dramat mesjanistyczny, 2000

  Cóż bardziej oczywistego - sądzono wówczas powszechnie po stronie polskich katolików - niż modlitwa ekspiacyjna za zbrodnie w obozie śmierci Auschwitz-Birkenau?

  źródło: NKJP: Roman Graczyk, Maria Wiernikowska: Jak wyjść z Karmelu, Gazeta Wyborcza, 1993-05-08

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. ekspiacyjny
  ekspiacyjny
  ekspiacyjny
  ekspiacyjne
  ekspiacyjna
  D. ekspiacyjnego
  ekspiacyjnego
  ekspiacyjnego
  ekspiacyjnego
  ekspiacyjnej
  C. ekspiacyjnemu
  ekspiacyjnemu
  ekspiacyjnemu
  ekspiacyjnemu
  ekspiacyjnej
  B. ekspiacyjnego
  ekspiacyjnego
  ekspiacyjny
  ekspiacyjne
  ekspiacyjną
  N. ekspiacyjnym
  ekspiacyjnym
  ekspiacyjnym
  ekspiacyjnym
  ekspiacyjną
  Ms. ekspiacyjnym
  ekspiacyjnym
  ekspiacyjnym
  ekspiacyjnym
  ekspiacyjnej
  W. ekspiacyjny
  ekspiacyjny
  ekspiacyjny
  ekspiacyjne
  ekspiacyjna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. ekspiacyjni
  ekspiacyjni
  ekspiacyjne
  ekspiacyjne
  D. ekspiacyjnych
  ekspiacyjnych
  ekspiacyjnych
  ekspiacyjnych
  C. ekspiacyjnym
  ekspiacyjnym
  ekspiacyjnym
  ekspiacyjnym
  B. ekspiacyjnych
  ekspiacyjnych
  ekspiacyjnych
  ekspiacyjne
  N. ekspiacyjnymi
  ekspiacyjnymi
  ekspiacyjnymi
  ekspiacyjnymi
  Ms. ekspiacyjnych
  ekspiacyjnych
  ekspiacyjnych
  ekspiacyjnych
  W. ekspiacyjni
  ekspiacyjni
  ekspiacyjne
  ekspiacyjne
 • Rz + ekspiacyjny + bez ograniczeń
  szyk: neutralny
CHRONOLOGIZACJA:
1857, Gazeta Warszawska, nr 30, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2020