glebowy

 • związany z glebą - wierzchnią warstwą ziemi, która nadaje się pod uprawę
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  gleba

  • profil, roztwór glebowy; pokrywa, próbka glebowa; środowisko glebowe; grzyby, mikroorganizmy, organizmy; warunki, wymagania glebowe
 • Najbardziej znanym i cennym nawozem organicznym jest obornik. Wchodzi w skład mieszanek glebowych jako baza nawożenia zasadniczego.

  źródło: NKJP: Jarosław Rak: Oprócz światła bardzo ważne jest nawożenie, Kwiaty, 1988

  Jest rzeczą oczywistą, że zmiany w podłożu glebowym wpływają również na roślinność [...].

  źródło: NKJP: Alicja Krzymowska-Kostrowicka: Geoekologia turystyki i wypoczynku, 1997

  Do właściwości biologicznych gleb, mających duży wpływ na pojaw i rozwój roślin, należy skład i liczebność fauny glebowej. Szczególną rolę odgrywają zwierzęta ryjące glebę.

  źródło: NKJP: Krystyna Falińska: Ekologia roślin, 1997

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. glebowy
  glebowy
  glebowy
  glebowe
  glebowa
  D. glebowego
  glebowego
  glebowego
  glebowego
  glebowej
  C. glebowemu
  glebowemu
  glebowemu
  glebowemu
  glebowej
  B. glebowego
  glebowego
  glebowy
  glebowe
  glebową
  N. glebowym
  glebowym
  glebowym
  glebowym
  glebową
  Ms. glebowym
  glebowym
  glebowym
  glebowym
  glebowej
  W. glebowy
  glebowy
  glebowy
  glebowe
  glebowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. glebowi
  glebowi
  glebowe
  glebowe
  D. glebowych
  glebowych
  glebowych
  glebowych
  C. glebowym
  glebowym
  glebowym
  glebowym
  B. glebowych
  glebowych
  glebowych
  glebowe
  N. glebowymi
  glebowymi
  glebowymi
  glebowymi
  Ms. glebowych
  glebowych
  glebowych
  glebowych
  W. glebowi
  glebowi
  glebowe
  glebowe

 • Zob. gleba

CHRONOLOGIZACJA:
1857, Przyjaciel Domowy, nr 13, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2020