majuskuła

 • edytor.  wielka litera w piśmie drukarskim, przyjmująca większy format i często inny kształt w stosunku do małych liter
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  wydawnictwa

 • antonimy:  minuskuła
  • pisany majuskułą
 • Na żółtawej okładce z tektury widnieją drukowane majuskułą słowa: K. GASZYŃSKI.

  źródło: NKJP: Jan Zieliński: Słowacki. SzatAnioł, 2009

  Tytuły składa się majuskułami pisma tekstowego. Pisma półgrube, grube lub o jednolitej linii są w tym wypadku niewskazane.

  źródło: Jan Kuglin: Poligrafia książki, 1968 (books.google.pl)

  Krój czcionek - antykwa, gotyk, kursywa, majuskuła, minuskuła, ich grubość i szerokość, pełność i wysmukłość, a także ich wielkość, wreszcie format książki, gatunek papieru i farby drukarskiej, oto poszczególne elementy organizacji czytelności druku.

  źródło: Karol Głombiowski: Książka w procesie komunikacji społecznej, 1980 (books.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. majuskuła
  majuskuły
  D. majuskuły
  majuskuł
  C. majuskule
  majuskułom
  B. majuskułę
  majuskuły
  N. majuskułą
  majuskułami
  Ms. majuskule
  majuskułach
  W. majuskuło
  majuskuły

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • łac. maiuscula (littera) 'trochę większa (litera)'

 • Zob. też:

  wersalik

CHRONOLOGIZACJA:
1823, Joachim Lelewel, Bibljograficznych ksiąg dwoje, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2020