nie skalać się

 • żart.  nigdy nie zrobić tego, o czym informuje następujący rzeczownik
 • ATEMATYCZNY

 • synonimy:  nie pokalać się
  • nie skalać się myśleniem, pracą
 • Za surowym karaniem kolegów z Sopotu optują bowiem działacze, którzy nierzadko nie skalali się żadną inną pracą niż partyjna lub z partyjnego nadania.

  źródło: NKJP: Ryszarda Socha: Bunt na pokładzie, 2009-05-09

  [...] około 30 procent absolwentów podstawówek nie skalało się przeczytaniem choćby jednej książki.

  źródło: NKJP: Jerzy Sosnowski, Gazeta Wyborcza, 1995-05-29

  Problem polega na tym, że ci ludzie nie skalali się samodzielnym myśleniem [...]

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nie skalam się
  nie skalamy się
  2 os. nie skalasz się
  nie skalacie się
  3 os. nie skala się
  nie skalają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nie skalałem się
  +(e)m się nie skalał
  nie skalałam się
  +(e)m się nie skalała
  nie skalałom się
  +(e)m się nie skalało
  nie skalaliśmy się
  +(e)śmy się nie skalali
  nie skalałyśmy się
  +(e)śmy się nie skalały
  2 os. nie skalałeś się
  +(e)ś się nie skalał
  nie skalałaś się
  +(e)ś się nie skalała
  nie skalałoś się
  +(e)ś się nie skalało
  nie skalaliście się
  +(e)ście się nie skalali
  nie skalałyście się
  +(e)ście się nie skalały
  3 os. nie skalał się
  nie skalała się
  nie skalało się
  nie skalali się
  nie skalały się

  bezosobnik: nie skalano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nie skalajmy się
  2 os. nie skalaj się
  nie skalajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nie skalałbym się
  bym się nie skalał
  nie skalałabym się
  bym się nie skalała
  nie skalałobym się
  bym się nie skalało
  nie skalalibyśmy się
  byśmy się nie skalali
  nie skalałybyśmy się
  byśmy się nie skalały
  2 os. nie skalałbyś się
  byś się nie skalał
  nie skalałabyś się
  byś się nie skalała
  nie skalałobyś się
  byś się nie skalało
  nie skalalibyście się
  byście się nie skalali
  nie skalałybyście się
  byście się nie skalały
  3 os. nie skalałby się
  by się nie skalał
  nie skalałaby się
  by się nie skalała
  nie skalałoby się
  by się nie skalało
  nie skalaliby się
  by się nie skalali
  nie skalałyby się
  by się nie skalały

  bezosobnik: nie skalano by się

  bezokolicznik: nie skalać się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: nie skalawszy się

  gerundium: nieskalanie się

  odpowiednik aspektowy: nie kalać się

 • bez ograniczeń + nie skalać się + bez ograniczeń
 • Zob. kalać

CHRONOLOGIZACJA:
Zob skalać
Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2020