minuskuła

 • edytor.  hist.  mała litera w piśmie drukarskim
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  wydawnictwa

 • antonimy:  majuskuła
  • minuskuła gotycka, karolińska
 • Kodeks został spisany przez kilku kopistów minuskułą [...].

  źródło: NKJP: Roman Mazurkiewicz: Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne, 2002

  [...] różne kroje pism miewają różną wysokość minuskuły.

  źródło: Roczniki Biblioteczne, 2000 (books.google.pl)

  Rękopis pisany jest gotyckimi minuskułami na pergaminie [...].

  źródło: Julian Lewański (red.): Średniowiecze. Studia o kulturze, 1961 (books.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. minuskuła
  minuskuły
  D. minuskuły
  minuskuł
  C. minuskule
  minuskułom
  B. minuskułę
  minuskuły
  N. minuskułą
  minuskułami
  Ms. minuskule
  minuskułach
  W. minuskuło
  minuskuły

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • łac. minusculus ' niewielki'

CHRONOLOGIZACJA:
1823, Joachim Lelewel, Bibljograficznych ksiąg dwoje, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2020