eksploatatorsko

 • książk.  pejorat.  w sposób właściwy dla eksploatatora - osoby nadmiernie wykorzystującej ludzi lub zasoby

 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  organizacja i hierarchia w pracy, stosunki służbowe


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  ochrona i zanieczyszczenie środowiska

 • System manufaktur tak w Afryce Południowej, jak i na pozostałych obszarach kontynentu afrykańskiego rozwija się w gałęziach gospodarki o niskim poziomie technologicznym, a o wysokim poziomie ilościowym siły roboczej, wykorzystywanej eksploatatorsko przez międzynarodowy kapitał.

  źródło: Faustino Alexandre: Aspekty międzynarodowe wojny domowej w Mongoli, 2014 (depotuw.ceon.pl)

  (...) doznają w sferze kondycji swojego życia pozazawodowego różnych reperkusji funkcjonowania zarówno w realiach wysoce konkurencyjnego rynku pracy, jak i w realiach organizacji zorientowanych eksploatatorsko wobec swoich zasobów ludzkich.

  źródło: Renata Tomaszewska-Lipiec: Relacja praca - życie zawodowe, 2014 (repozytorium.ukw.edu.pl)

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1882, Kraj, nr 20, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2020