eksperymentatorstwo

 • książk.  podejmowanie prób zrealizowania lub doświadczenia czegoś nowego
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • W tej konfiguracji językowo-literackiej węzłową pozycję zajęła twórczość Mirona Białoszewskiego, która łączy obydwa sprzeczne procesy: eksperymentatorstwo literackie z eksploracją współczesnego języka mówionego, w danym przypadku języka przedmieść wielkomiejskich i prowincji.

  źródło: NKJP: Tadeusz Drewnowski: Próba scalenia: obiegi, wzorce, style: literatura polska 1944-1989, 1997

  Malarstwo Brochockiego dalekie jest od wszelkiego eksperymentatorstwa, awangardowych nowinek i akademickich lub kawiarnianych bełkotów służących formalizowaniu formy dla formy przez formę.

  źródło: NKJP: Wernisaż w banku, Dziennik Polski, 2005-05-07

  Nauka projektowania architektonicznego oparta na eksperymentatorstwie, rozwijającym założenia architektury konstruktywistycznej, sprawiła, że zarówno rysunek, jak również nauczanie historii architektury na uczelniach polskich stały się umiejętnościami oderwanymi, samymi dla siebie.

  źródło: NKJP: Jan Minorski: Architektura nowej Warszawy, Myśl Współczesna, nr 10, 1953

  (...) bohaterami monospektaklu są także krzesła i stoły teatralnego bufetu. Tam bowiem spektakl jest pokazywany i to nie gwoli pustego eksperymentatorstwa, ale dlatego, że teatr nie dał na tę inscenizację złamanego grosza.

  źródło: NKJP: Anna Żebrowska: Jerofiejew w bufecie, Gazeta Wyborcza, 1996-08-05

  Pisarz porzucił eksperymentatorstwo na rzecz takiej tematyki, jak dzieciństwo, dorosłość czy podróżowanie.

  źródło: NKJP: (MW): Autor nowych perspektyw, Dziennik Polski, 2008-10-10

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. eksperymentatorstwo
  eksperymentatorstwa
  D. eksperymentatorstwa
  eksperymentatorstw
  C. eksperymentatorstwu
  eksperymentatorstwom
  B. eksperymentatorstwo
  eksperymentatorstwa
  N. eksperymentatorstwem
  eksperymentatorstwami
  Ms. eksperymentatorstwie
  eksperymentatorstwach
  W. eksperymentatorstwo
  eksperymentatorstwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

CHRONOLOGIZACJA:
1897, Ateneum, t. 85, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2020