CHRONOLOGIZACJA:
1917, Władysław Mieczysław Kozłowski, Podstawy logiki czyli zasady nauk, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2020