implikacyjnie

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
1929, Tadeusz Kotarbiński, Elementy teorji poznania, logiki formalnej i metodologji nauk, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2020