makrofauna

 • zool.  ogół zwierząt żyjących w określonym środowisku i większych od innych gatunków, które również w tym środowisku występują
 • [makrofau-na]

 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

 • hiperonimy:  fauna
  • makrofauna glebowa, wodna
 • Spośród makrofauny pewne znaczenie mają dżdżownice, krety, gryzonie, które rozdrabniają materiał glebowy i przenoszą go na znaczną głębokość.

  źródło: Barbara Kołwzan, Waldemar Adamiak, Kazimierz Grabas: Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska, 2005 (dbc.wroc.pl)

  Sprężyki glebowe z uwagi na swój znaczny udział w makrofaunie glebowej [...] stanowią podstawowy element strukturalny fauny glebowej.

  źródło: Henryk Szelęgiewicz: Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego, 1982 (books.google.pl)

  - Przed milionami lat niecka [...] zalana była przez morze, stąd obecność dobrze zachowanej fauny morskiej. Wystarczy lekko naruszyć całą tę strukturę, by otrzymać spore okazy mięczaków, czyli tak zwaną makrofaunę.

  źródło: NKJP: Pozdrowienia z miocenu, Dziennik Polski, 2002-03-07

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. makrofauna
  makrofauny
  D. makrofauny
  makrofaun
  C. makrofaunie
  makrofaunom
  B. makrofaunę
  makrofauny
  N. makrofauną
  makrofaunami
  Ms. makrofaunie
  makrofaunach
  W. makrofauno
  makrofauny

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. macrofauna

  fr. macrofaune

  niem. Makrofauna

  n.-łac. fauna + gr. makrós 'wielki, długi'

  Od: fauna

 • Zob. też:

  mikrofauna

CHRONOLOGIZACJA:
1897, Atlas Geologiczny Galicyi, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2020