makrostruktura

 • układ i wzajemne relacje elementów składowych jakiejś zorganizowanej, nadrzędnej całości
 • ATEMATYCZNY

 • Obrzęd ludowy naśladuje w ten sposób makrostrukturę rytuału cerkiewnego. Procesja rozpoczyna się modlitwami w świątyni, po czym wychodzi z krzyżem, ikonami i chorągwiami na zewnątrz i obchodzi wieś, a na koniec zatrzymuje się na miejscu sakralnym, gdzie robi się kurban.

  źródło: NKJP: Georgi Minczew: Święta księga, ikona, obrzęd: teksty kanoniczne a ich funkcjonowanie w sztuce sakralnej i folklorze Słowian na Bałkanach, 2003

  Prywatyzacja i restrukturyzacja przemysłu, która odbywa się drogą demontażu istniejących makrostruktur, powoduje zwiększające się bezrobocie [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 85. posiedzenia Senatu RP

  Są to opisy na poziomie od makrostruktur mózgu, aż do pojedynczych neuronów i ich części. Wszystkie te opisy przeczą tezie o różnych sposobach działania mózgów różnych ludzi.

  źródło: NKJP: Internet

  Urząd Ochrony Państwa jako struktura działająca w tej wielkiej makrostrukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych siłą rzeczy musiał mieć więcej swobody [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 05.02.1997

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. makrostruktura
  makrostruktury
  D. makrostruktury
  makrostruktur
  C. makrostrukturze
  makrostrukturom
  B. makrostrukturę
  makrostruktury
  N. makrostrukturą
  makrostrukturami
  Ms. makrostrukturze
  makrostrukturach
  W. makrostrukturo
  makrostruktury
 • ang. macrostructure

  fr. macrostructure

  niem. Makrostruktur

  gr. makrós 'wielki, długi' + łac. structūra 'budowa, konstrukcja; budowanie; budowla, budynek' , 'szyk, układ, porządek'

CHRONOLOGIZACJA:
1909, Maurycy Pius Rudzki, Fizyka ziemi, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2021