rozgorączkować

 • spowodować, że ktoś odczuwa silne zdenerwowanie wywołane na przykład sprzeciwem wobec czegoś lub niecierpliwością albo wewnętrzne pobudzenie, entuzjazm i zainteresowanie czymś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia

 • Wypowiedź jeszcze mocniej rozgorączkowała salowe, które wypomniały swoje bardzo niskie pensje.

  źródło: NKJP: K. Juszczak: Szpital bez salowych?, Czas Ostrzeszowski, 2003

  [...] popołudniowa dyskusja nad programem bezpieczeństwa podniosła temperaturę na sali, a późniejsza debata o podwyżkach biletów MPK wręcz rozgorączkowała radnych.

  źródło: NKJP: Dziergali, spali, chodzili, Dziennik Polski, 1999-12-03

  Wkrótce nadchodzić zaczęły pogłoski o przyjeździe do Poznania Ignacego Paderewskiego, co niesłychanie rozgorączkowało umysły [...].

  źródło: Wspomnienia powstańców wielkopolskich, 1978 (books.google.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozgorączkuję
  rozgorączkujemy
  2 os. rozgorączkujesz
  rozgorączkujecie
  3 os. rozgorączkuje
  rozgorączkują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozgorączkowałem
  +(e)m rozgorączkował
  rozgorączkowałam
  +(e)m rozgorączkowała
  rozgorączkowałom
  +(e)m rozgorączkowało
  rozgorączkowaliśmy
  +(e)śmy rozgorączkowali
  rozgorączkowałyśmy
  +(e)śmy rozgorączkowały
  2 os. rozgorączkowałeś
  +(e)ś rozgorączkował
  rozgorączkowałaś
  +(e)ś rozgorączkowała
  rozgorączkowałoś
  +(e)ś rozgorączkowało
  rozgorączkowaliście
  +(e)ście rozgorączkowali
  rozgorączkowałyście
  +(e)ście rozgorączkowały
  3 os. rozgorączkował
  rozgorączkowała
  rozgorączkowało
  rozgorączkowali
  rozgorączkowały

  bezosobnik: rozgorączkowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozgorączkujmy
  2 os. rozgorączkuj
  rozgorączkujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozgorączkowałbym
  bym rozgorączkował
  rozgorączkowałabym
  bym rozgorączkowała
  rozgorączkowałobym
  bym rozgorączkowało
  rozgorączkowalibyśmy
  byśmy rozgorączkowali
  rozgorączkowałybyśmy
  byśmy rozgorączkowały
  2 os. rozgorączkowałbyś
  byś rozgorączkował
  rozgorączkowałabyś
  byś rozgorączkowała
  rozgorączkowałobyś
  byś rozgorączkowało
  rozgorączkowalibyście
  byście rozgorączkowali
  rozgorączkowałybyście
  byście rozgorączkowały
  3 os. rozgorączkowałby
  by rozgorączkował
  rozgorączkowałaby
  by rozgorączkowała
  rozgorączkowałoby
  by rozgorączkowało
  rozgorączkowaliby
  by rozgorączkowali
  rozgorączkowałyby
  by rozgorączkowały

  bezosobnik: rozgorączkowano by

  bezokolicznik: rozgorączkować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: rozgorączkowawszy

  gerundium: rozgorączkowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: rozgorączkowany

  odpowiednik aspektowy: rozgorączkowywać

 • bez ograniczeń + rozgorączkować +
  KOGO/CO
CHRONOLOGIZACJA:
1827, Elżbieta Jaraczewska, Zofia i Emilia, t. 1, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2021