departamentowy

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
1775, Konstytucye Publiczne Seymu Extraordynaryinego, t. 1, books.google.pl
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2020