depopulacyjny

 • socjol.  związany z wyludnieniem
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  • czynnik, trend depopulacyjny; tendencje depopulacyjne
 • Populacja wschodnich Niemiec spadła do poziomu z 1905 roku, a w niektórych regionach nawet do poziomu z połowy XIX wieku. Silny trend depopulacyjny może mieć bardzo duży wpływ na wzrost poparcia dla partii populistycznych [...].

  źródło: Internet: forsal.pl

  Okres regresu ludności wykracza poza obręb teorii przejścia demograficznego w dotychczasowej jej postaci, albowiem nie uwzględniono go ani w pierwotnym klasycznym schemacie, ani też w poszerzonym ujęciu, mimo,
  iż wizja depopulacyjna była dostrzegana w przyszłych przeobrażeniach ludnościowych.

  źródło: Alicja Szuman: Cykliczność w teoriach ludnościowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 3, 1998

  Umożliwiło to identyfikację wiejskich obszarów depopulacyjnych i ich typologię, zgodnie ze specyfiką współczesnych zmian demograficznych.

  źródło: Robert Szmytkie, Przemysław Tomczak: Proces depopulacji na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 1995-2015, Studia Regionalne i lokalne, nr 3, 2018

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. depopulacyjny
  depopulacyjny
  depopulacyjny
  depopulacyjne
  depopulacyjna
  D. depopulacyjnego
  depopulacyjnego
  depopulacyjnego
  depopulacyjnego
  depopulacyjnej
  C. depopulacyjnemu
  depopulacyjnemu
  depopulacyjnemu
  depopulacyjnemu
  depopulacyjnej
  B. depopulacyjnego
  depopulacyjnego
  depopulacyjny
  depopulacyjne
  depopulacyjną
  N. depopulacyjnym
  depopulacyjnym
  depopulacyjnym
  depopulacyjnym
  depopulacyjną
  Ms. depopulacyjnym
  depopulacyjnym
  depopulacyjnym
  depopulacyjnym
  depopulacyjnej
  W. depopulacyjny
  depopulacyjny
  depopulacyjny
  depopulacyjne
  depopulacyjna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. depopulacyjni
  depopulacyjni
  depopulacyjne
  depopulacyjne
  D. depopulacyjnych
  depopulacyjnych
  depopulacyjnych
  depopulacyjnych
  C. depopulacyjnym
  depopulacyjnym
  depopulacyjnym
  depopulacyjnym
  B. depopulacyjnych
  depopulacyjnych
  depopulacyjnych
  depopulacyjne
  N. depopulacyjnymi
  depopulacyjnymi
  depopulacyjnymi
  depopulacyjnymi
  Ms. depopulacyjnych
  depopulacyjnych
  depopulacyjnych
  depopulacyjnych
  W. depopulacyjni
  depopulacyjni
  depopulacyjne
  depopulacyjne

CHRONOLOGIZACJA:
1884, Karol Darwin, O pochodzeniu człowieka, tłum. Ludwik Masłowski, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2020