antracen

 • chem.  bezbarwna, aromatyczna substancja, otrzymywana ze smoły węglowej i używana do produkcji barwników
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł

  materiały używane w przemyśle

 • hiperonimy:  substancja
 • Z oleju antracenowego w wyniku procesu krystalizacji otrzymuje się antracen, zaś ciekła pozostałość stosowana jest do wyrobu olejów opałowych [...].

  źródło: NKJP: Internet

  Naczynie z roztworem powinno być całkowicie szczelne, ponieważ antracen reaguje z tlenem, dając wybuchowy nadtlenek.

  źródło: NKJP: Chemia organiczna, 2009-01-13

  Do Francji wyjechał ponownie w 1966 r., gdzie intensywnie pracował na stanowisku „charge de recherches”, publikując siedem prac z tematyki chemii chinonów, antracenu i pochodnych fenantrenochinonu.

  źródło: NKJP: Bogusław Kryczka: Całe życie z uniwersytetem, Kronika, 2007-01

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. antracen
  antraceny
  D. antracenu
  antracenów
  C. antracenowi
  antracenom
  B. antracen
  antraceny
  N. antracenem
  antracenami
  Ms. antracenie
  antracenach
  W. antracenie
  antraceny

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • może fr. anthracène

  może niem. Anthracen, Anthrazen

  z gr. ánthrax 'węgiel'

CHRONOLOGIZACJA:
1870, Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2021