depozytowy

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. kwit

 • 1.

  związany z depozytem - pieniędzmi, kosztownościami lub innymi cennymi przedmiotami złożonymi do przechowania jakiejś osobie lub instytucji na warunkach przewidzianych w umowie
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  czynności, przedmioty związane z pieniędzmi

  • certyfikat, kwit depozytowy; umowa depozytowa
 • Marian dokonywał odbioru dokumentów, kosztowności, ostrych narzędzi i wpisywał to wszystko do księgi depozytowej w obecności dyżurnego lekarza.

  źródło: NKJP: Marek Nowakowski: Powidoki, 2010

  Depozyty i powstawanie banków depozytowych to kolejny etap na drodze rozwoju systemu pieniężnego.

  źródło: NKJP: ABC ekonomii dla cudzoziemców. Podręcznik dwupoziomowy, 2001

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. depozytowy
  depozytowy
  depozytowy
  depozytowe
  depozytowa
  D. depozytowego
  depozytowego
  depozytowego
  depozytowego
  depozytowej
  C. depozytowemu
  depozytowemu
  depozytowemu
  depozytowemu
  depozytowej
  B. depozytowego
  depozytowego
  depozytowy
  depozytowe
  depozytową
  N. depozytowym
  depozytowym
  depozytowym
  depozytowym
  depozytową
  Ms. depozytowym
  depozytowym
  depozytowym
  depozytowym
  depozytowej
  W. depozytowy
  depozytowy
  depozytowy
  depozytowe
  depozytowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. depozytowi
  depozytowi
  depozytowe
  depozytowe
  D. depozytowych
  depozytowych
  depozytowych
  depozytowych
  C. depozytowym
  depozytowym
  depozytowym
  depozytowym
  B. depozytowych
  depozytowych
  depozytowych
  depozytowe
  N. depozytowymi
  depozytowymi
  depozytowymi
  depozytowymi
  Ms. depozytowych
  depozytowych
  depozytowych
  depozytowych
  W. depozytowi
  depozytowi
  depozytowe
  depozytowe