antropometria

 • antr.  dyscyplina antropologiczna zajmująca się wykonywaniem pomiarów ciała i szkieletu ludzkiego
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

 • Antropometria znajduje częste zastosowanie w naukach o sporcie i wychowaniu fizycznym. Za pomocą systematycznych pomiarów ciała młodzieży uprawiającej zawodniczo sport oraz dobrze dobranej grupy kontrolnej możemy ocenić wpływ wysiłku fizycznego na tempo rozwoju organizmu [...].

  źródło: NKJP: Wojciech Wieczorek: Ocena prawidłowości doboru dzieci do sportu pływackiego, 2001

  Czytelników nie zajmujących się na co dzień statystyką matematyczną i antropometrią o wiele łatwiej przekona metoda wizualna. Rozwój technik komputerowych stworzył taką możliwość.

  źródło: NKJP: Jan Strzałko: Najpiękniejsza jest przeciętna, Wiedza i Życie, 1996

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. antropometria
  antropometrie
  D. antropometrii
  antropometrii
  neut
  antropometryj
  char
  C. antropometrii
  antropometriom
  B. antropometrię
  antropometrie
  N. antropometrią
  antropometriami
  Ms. antropometrii
  antropometriach
  W. antropometrio
  antropometrie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. anthropometry

  fr. anthropométrie

  niem. Anthropometrie

  gr. ánthrōpos 'człowiek' + gr. métron 'miara'

CHRONOLOGIZACJA:
1890, Kurjer Warszawski, nr 73, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2020