elekt

 • książk.  osoba, która została wybrana na jakieś wysokie stanowisko, ale jeszcze go nie objęła
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie

  • burmistrz, poseł, prezydent, rektor elekt
 • CBOS prosił o ocenę prezydenta i prezydenta elekta tuż po II turze wyborów prezydenckich, a przed wydaniem przez Sąd Najwyższy orzeczenia o ważności wyborów.

  źródło: NKJP: CBOS o prezydencie i prezydencie elekcie, Gazeta Wyborcza, 1995-12-12

  Widok będzie niecodzienny, gdyż na sali zasiądzie 300 rektorów w togach, w tym niedawno wybrani rektorzy elekci, Senat i profesorowie UMK [...].

  źródło: NKJP: Małgorzata Litwin: Papież Jan Paweł II w Toruniu Szlakiem przygotowań, Gazeta Miejska, nr 10(28), 1999

  Henryk miał złożyć przysięgę wstępną na artykuły henrykowskie jako król elekt, a ostateczną miał ponowić w Rzeczypospolitej po koronacji.

  źródło: NKJP: Urszula Augustyniak: Historia Polski 1572-1795, 2008

  Karol Wojtyła wybrany został 97 głosami na 111 oddanych. Kardynałowie, którzy na wyraźne życzenie kamerlinga do końca obliczania głosów powstrzymywali się od wszelkich reakcji, obecnie zgotowali elektowi długotrwałą owację.

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Watykan bez tajemnic, 1997

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. elekt
  elekci
  ndepr
  elekty
  depr
  D. elekta
  elektów
  C. elektowi
  elektom
  B. elekta
  elektów
  N. elektem
  elektami
  Ms. elekcie
  elektach
  W. elekcie
  elekci
  ndepr
  elekty
  depr

 • łac. electus 'wybrany'

CHRONOLOGIZACJA:
1564, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2020