elektrostatyka

 • fiz.  dział fizyki zajmujący się oddziaływaniami pomiędzy nieruchomymi ładunkami elektrycznymi
 • [elektrostatyka] lub pot. [elektrostatyka]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

 • W sali fizycznej m. in. przeprowadzano eksperymenty z hydrostatyki i elektrostatyki.

  źródło: NKJP: Festiwal eksperymentów, Dziennik Polski, 2003-06-03

  Pierwszym, który zajmował się elektrostatyką, był Tales z Miletu, który już w VI wieku przed naszą erą zauważył dziwne właściwości bursztynu, pocieranego suknem.

  źródło: NKJP: sem: Spektakl z iskierkami, Nowiny Raciborskie, 2003-01-29

  Wielkie znaczenie dla rozwoju elektrostatyki miały prace doświadczalne Beniamina Franklina, który w roku 1752 złapał prąd z błyskawicy do butelki lejdejskiej i dowiódł, że w piorunach jest elektryczność.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. elektrostatyka
  elektrostatyki
  D. elektrostatyki
  elektrostatyk
  C. elektrostatyce
  elektrostatykom
  B. elektrostatykę
  elektrostatyki
  N. elektrostatyką
  elektrostatykami
  Ms. elektrostatyce
  elektrostatykach
  W. elektrostatyko
  elektrostatyki

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. electrostatics

  fr. électrostatique

  niem. Elektrostatik

  łac. ēlectrum 'bursztyn' + gr. statikós 'zatrzymujący, umiejący ważyć'

CHRONOLOGIZACJA:
1837, Andrzej Radwański, Zasady fizyki doświadczalnéy, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2020