elektrostatycznie

 • fiz.  tak, że pomiędzy nieruchomymi ładunkami elektrycznymi zachodzą oddziaływania • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

 • Naładowane elektrostatycznie tworzywo sztuczne jak magnes przyciąga cząsteczki brudu.

  źródło: NKJP: para: Drewno znowu w łaskach, Trybuna Śląska, 2004-08-25

  Warstwa tynku z gliny jest elektrostatycznie obojętna, czyli nie utrzymuje kurzu, a dzięki swojemu ciężarowi i możliwości nierównej faktury pochłania i rozprasza dźwięki.

  źródło: NKJP: Aurelia Pawlak: Technologie, Polska Głos Wielkopolski, 2006-07-25

  Do opuszczania ładunków udarowych używa się sprzętu wykonanego z materiałów niepowodujących iskrzenia oraz nieładujących się elektrostatycznie.

  źródło: NKJP: Dz.U. z 2002 r.

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1881, Pamiętnik Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, t. 6-7, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2020