kawałkować

 • dzielić na kawałki
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  rodzaje pracy


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii

 • hiperonimy:  dzielić
  • kawałkować ciała; mięso; tekst
 • Ruchem kierowali pracownicy firmy ścinającej rosnące wzdłuż ulicy duże, kilkunastometrowe wiązy. Kawałkowano je przy pomocy piły mechanicznej, a następnie ładowano na ciężarówki.

  źródło: NKJP: Uciążliwa wycinka: Dziennik Polski, 2002-03-23

  Robaki kształtem przypominają pająki, a rozmiarem dinozaury. Wyposażone są w odnóża ostre niczym sztylety, którymi z lubością kawałkują swe ofiary.

  źródło: NKJP: Małgorzata Sadowska: Żołnierze kosmosu, Gazeta Wyborcza, 1998-10-02

  Z pozoru wyglądać może na to, że mamy do czynienia z dwoma przeciwstawnymi procesami - z jednej strony ma miejsce proces specjalizacyjnego kawałkowania klasycznych, wielkich dyscyplin naukowych, z drugiej zaś proces łączenia różnych kawałków nauki w nowe interdyscyplinarne całości.

  źródło: NKJP: Jerzy Chłopecki: Turystologia jako dycyplina naukowa?,Turystyka w badaniach naukowych, 2005

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. kawałkuję
  kawałkujemy
  2 os. kawałkujesz
  kawałkujecie
  3 os. kawałkuje
  kawałkują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. kawałkowałem
  +(e)m kawałkował
  kawałkowałam
  +(e)m kawałkowała
  kawałkowałom
  +(e)m kawałkowało
  kawałkowaliśmy
  +(e)śmy kawałkowali
  kawałkowałyśmy
  +(e)śmy kawałkowały
  2 os. kawałkowałeś
  +(e)ś kawałkował
  kawałkowałaś
  +(e)ś kawałkowała
  kawałkowałoś
  +(e)ś kawałkowało
  kawałkowaliście
  +(e)ście kawałkowali
  kawałkowałyście
  +(e)ście kawałkowały
  3 os. kawałkował
  kawałkowała
  kawałkowało
  kawałkowali
  kawałkowały

  bezosobnik: kawałkowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę kawałkował
  będę kawałkować
  będę kawałkowała
  będę kawałkować
  będę kawałkowało
  będę kawałkować
  będziemy kawałkowali
  będziemy kawałkować
  będziemy kawałkowały
  będziemy kawałkować
  2 os. będziesz kawałkował
  będziesz kawałkować
  będziesz kawałkowała
  będziesz kawałkować
  będziesz kawałkowało
  będziesz kawałkować
  będziecie kawałkowali
  będziecie kawałkować
  będziecie kawałkowały
  będziecie kawałkować
  3 os. będzie kawałkował
  będzie kawałkować
  będzie kawałkowała
  będzie kawałkować
  będzie kawałkowało
  będzie kawałkować
  będą kawałkowali
  będą kawałkować
  będą kawałkowały
  będą kawałkować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. kawałkujmy
  2 os. kawałkuj
  kawałkujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. kawałkowałbym
  bym kawałkował
  kawałkowałabym
  bym kawałkowała
  kawałkowałobym
  bym kawałkowało
  kawałkowalibyśmy
  byśmy kawałkowali
  kawałkowałybyśmy
  byśmy kawałkowały
  2 os. kawałkowałbyś
  byś kawałkował
  kawałkowałabyś
  byś kawałkowała
  kawałkowałobyś
  byś kawałkowało
  kawałkowalibyście
  byście kawałkowali
  kawałkowałybyście
  byście kawałkowały
  3 os. kawałkowałby
  by kawałkował
  kawałkowałaby
  by kawałkowała
  kawałkowałoby
  by kawałkowało
  kawałkowaliby
  by kawałkowali
  kawałkowałyby
  by kawałkowały

  bezosobnik: kawałkowano by

  bezokolicznik: kawałkować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: kawałkując

  gerundium: kawałkowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: kawałkujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: kawałkowany

  odpowiednik aspektowy: pokawałkować

 • bez ograniczeń + kawałkować +
  CO
 • Zob. kawałek

CHRONOLOGIZACJA:
1669, KorBa
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2021