fonoholiczny

 • związany z fonoholizmem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  uzależnienia


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Komunikacja na odległość

  telefon/telegraf


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  komputery/informatyka

 • Dodatkowo to nauczyciele i wychowawcy powinni edukować i wychowywać w kierunku nowych technologii cyfrowych i ich twórczego wykorzystania w procesie edukacyjnym, rozwijać świadomość dotyczącą niebezpieczeństw związanych z nałogiem fonoholicznym wśród dzieci i młodzieży, jak również wpływać poprzez pedagogizację rodziców na właściwą kontrolę rodzicielską użytkowania urządzenia przez ich dzieci.

  źródło: Ewa Krzyżak-Szymańska: Raport z badań zrealizowanych w ramach I programu ministra zdrowia (kbpn.gov.pl)

  Oto wyniki konkursu na najmniej fonoholiczną klasę w naszej szkole, zorganizowanego w ramach akcji „Dzień bez telefonu komórkowego”.

  źródło: Internet: facebook.com

  Zdefiniowano, czym jest uzależnienie fonoholiczne, oraz zwrócono uwagę na jego etiologię.

  źródło: Joanna Majchrzyk-Mikuła, Małgorzata Matusiak: Analiza teoretyczna i empiryczna zjawiska fonoholizmu wśród studentów kierunku pedagogika, Journal of Modern Medicine, 4/2015 vol. 27 (jomswsge.com)

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. fonoholiczny
  fonoholiczny
  fonoholiczny
  fonoholiczne
  fonoholiczna
  D. fonoholicznego
  fonoholicznego
  fonoholicznego
  fonoholicznego
  fonoholicznej
  C. fonoholicznemu
  fonoholicznemu
  fonoholicznemu
  fonoholicznemu
  fonoholicznej
  B. fonoholicznego
  fonoholicznego
  fonoholiczny
  fonoholiczne
  fonoholiczną
  N. fonoholicznym
  fonoholicznym
  fonoholicznym
  fonoholicznym
  fonoholiczną
  Ms. fonoholicznym
  fonoholicznym
  fonoholicznym
  fonoholicznym
  fonoholicznej
  W. fonoholiczny
  fonoholiczny
  fonoholiczny
  fonoholiczne
  fonoholiczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. fonoholiczni
  fonoholiczni
  fonoholiczne
  fonoholiczne
  D. fonoholicznych
  fonoholicznych
  fonoholicznych
  fonoholicznych
  C. fonoholicznym
  fonoholicznym
  fonoholicznym
  fonoholicznym
  B. fonoholicznych
  fonoholicznych
  fonoholicznych
  fonoholiczne
  N. fonoholicznymi
  fonoholicznymi
  fonoholicznymi
  fonoholicznymi
  Ms. fonoholicznych
  fonoholicznych
  fonoholicznych
  fonoholicznych
  W. fonoholiczni
  fonoholiczni
  fonoholiczne
  fonoholiczne
 • Rz + fonoholiczny + bez ograniczeń
  szyk: neutralny
CHRONOLOGIZACJA:
2017, charaktery.eu
Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2020