antykolonializm

 • kierunek w polityce skierowany przeciwko kolonializmowi
 • [antykolońjalism] lub [antykolońjalizm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  stosunki międzynarodowe


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne

 • Antykolonializm, a dokładniej mówiąc - podejście antyamerykańskie, który charakteryzował w okresie zimnowojennym elitę strategiczno-badawczą (związaną z cywilnym programem nuklearnym Indii), zaczął także w drugiej połowie lat 90. XX w. dominować wśród przedstawicieli innych środowisk.

  źródło: NKJP: Jakub Zajączkowski: Indie w stosunkach międzynarodowych, 2008

  Komuniści francuscy nie interesowali się już antykolonializmem i nastąpił rozłam pomiędzy nimi a muzułmańskimi nacjonalistami.

  źródło: NKJP: Helena Zaworska: Biedny, sławny Camus, Gazeta Wyborcza, 1996-04-10

  Co się działo po uzyskaniu niepodległości przez te kraje na wołowej skórze by pisać, a krew się lała strumieniami i takie to były zdobycze antykolonializmu.

  źródło: NKJP: Na marginesie, Gazeta Radomszczańska, 2009-06-24

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. antykolonializm
  antykolonializmy
  D. antykolonializmu
  antykolonializmów
  C. antykolonializmowi
  antykolonializmom
  B. antykolonializm
  antykolonializmy
  N. antykolonializmem
  antykolonializmami
  Ms. antykolonializmie
  antykolonializmach
  W. antykolonializmie
  antykolonializmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: anty (z gr. antí '(na)przeciw') i kolonializm (zob.).

CHRONOLOGIZACJA:
1951, Nowe Drogi, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2020