impaktoza

 • pejorat.  środ.  w środowisku naukowym: nadmierne przywiązywanie wagi do wpływu, jaki mają na naukę pewne czasopisma o wysokim wskaźniku impact factor, i dążenie do publikowania w tych czasopismach
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

 • Obie strategie, tj. impaktoza i punktoza, są – zgodnie z Prawem Campbella – konsekwencją wykorzystania ilościowego wskaźnika (np. Impact Factoru lub tzw. punktów za publikacje) do procesu podejmowania decyzji (awans, pozytywna ocena w procesie awansowym).

  źródło: Internet: ekulczycki.pl

  Za to pod pozycją 2326 listy B można znaleźć US – China Law Review wydawany przez David Publishing, chińskiego wydawcę obecnego na tzw. liście Beall’a nierzetelnych wydawców czasopism żerujących na naiwności uczonych z krajów ogarniętych punktozą, impaktozą i ubóstwieniem publikacji zagranicznych.

  źródło: Internet: piotr-stec.pl

  W polskim środowisku naukowym ten mechanizm został zidentyfikowany i uznany za patologiczny. Jego przejawom, przez analogię do jednostek chorobowych, nadano nazwy „grantoza”, „impaktoza”, i „punktoza”.

  źródło: Roman Lusawa: Ekonomia nonsensu a rynek wiedzy, Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, nr 1-4, 2018

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. impaktoza
  impaktozy
  D. impaktozy
  impaktoz
  C. impaktozie
  impaktozom
  B. impaktozę
  impaktozy
  N. impaktozą
  impaktozami
  Ms. impaktozie
  impaktozach
  W. impaktozo
  impaktozy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Wyraz utworzony od ang.impact (factor) z przyrostkiem -oza na wzór nazw chorób: psychoza, neuroza.

CHRONOLOGIZACJA:
2017, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1 (49)
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2020