bezrolny

 • taki, który nie ma własnego gospodarstwa rolnego
 • Używane często w znaczeniu 'człowiek bezrolny'

 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  rolnictwo

 • W ruchu robotniczym dużą rolę odgrywali anarchiści. Ostoją anarchizmu była przemysłowa Katalonia i Andaluzja z masą ludności bezrolnej i małorolnej.

  źródło: NKJP: Janusz Pajewski: Historia powszechna 1871-1918, 1967

  Czym różnił się Maks, syn fornala, od poprzedniego mojego druha, Felka syna szewca, nie pamiętam. [...] W czasie mojej zażyłości z Maksem nastąpiło jednak największe moje zbliżenie z bezrolnym ludem wsi.

  źródło: NKJP: Jeremi Przybora: Przymknięte oko opaczności, 1994

  Pisarka, nie bez wątpliwości, przyjęła propozycję pracy w referacie, zajmującym się opieką nad bezrolnymi.

  źródło: NKJP: Marian Dąbrowski, Maria Dąbrowska: Ich noce i dnie: korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich 1909-1925, 2005

  W początkach grudnia podpisana została zbiorowa umowa [...] likwidująca strajk robotników leśnych, zatrudnionych w puszczy Białowieskiej. Umowa ta przewiduje dwa cenniki płac: wyższych dla robotników bezrolnych i niższych dla robotników posiadających gospodarstwa.

  źródło: NKJP: Familiada, Las Polski, 2009-05-16

  – Ja całkiem bez pola, panie Stan. Bezrolny – zażartowałem.

  źródło: NKJP: Jarosław Abramow-Newerly: Młyn w piekarni, 2002

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. bezrolny
  bezrolny
  bezrolny
  bezrolne
  bezrolna
  D. bezrolnego
  bezrolnego
  bezrolnego
  bezrolnego
  bezrolnej
  C. bezrolnemu
  bezrolnemu
  bezrolnemu
  bezrolnemu
  bezrolnej
  B. bezrolnego
  bezrolnego
  bezrolny
  bezrolne
  bezrolną
  N. bezrolnym
  bezrolnym
  bezrolnym
  bezrolnym
  bezrolną
  Ms. bezrolnym
  bezrolnym
  bezrolnym
  bezrolnym
  bezrolnej
  W. bezrolny
  bezrolny
  bezrolny
  bezrolne
  bezrolna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. bezrolni
  bezrolni
  bezrolne
  bezrolne
  D. bezrolnych
  bezrolnych
  bezrolnych
  bezrolnych
  C. bezrolnym
  bezrolnym
  bezrolnym
  bezrolnym
  B. bezrolnych
  bezrolnych
  bezrolnych
  bezrolne
  N. bezrolnymi
  bezrolnymi
  bezrolnymi
  bezrolnymi
  Ms. bezrolnych
  bezrolnych
  bezrolnych
  bezrolnych
  W. bezrolni
  bezrolni
  bezrolne
  bezrolne

 • Zob. rola 1

CHRONOLOGIZACJA:
1832, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, nr 30, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2020