inteligencki

 • związany z inteligencją - ludźmi wykształconymi
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  określenia człowieka ze względu na jego działalność intelektualną


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

  • inteligencki dom, elektorat, etos; elita, młodzież, partia, rodzina, warstwa inteligencka; pochodzenie, środowisko inteligenckie; elity, kręgi, grupy, rodziny; tradycje; zawody inteligenckie
  • typowo inteligencki
  • inteligencki i mieszczański
 • Tamtejsze środowisko było inteligenckie, głównie rosyjskie i rosyjsko-żydowskie, z niewielkimi domieszkami innych nacji.

  źródło: NKJP: Aleksander Hauke-Ligowski: Błogosławiony kłopot myślenia, 2007

  Tradycyjnie wielu ludzi z kręgów inteligenckich, zwanych ponuro „wykształciuchami”, do których to kręgów studenci aspirują, obraża się na sytuację polityczną [...].

  źródło: NKJP: Zielak: Studenci zrozumieli, Gazeta Krakowska, 2007-10-13

  Jak to się dzieje, że młodzi liderzy, dzieci z dobrych, inteligenckich domów, dzięki świetnym wynikom w nauce „zarabiają” więcej niż niejeden pracownik w zakładzie produkcyjnym lub usługowym?

  źródło: NKJP: Jolanta Talarczyk: Liderzy biorą wszystko, Dziennik Zachodni, 2003-11-14

  Dzisiaj tamtych warstw społecznych nie ma. Oczywiście pojawiły się grupy zamożne, a nawet bardzo zamożne, ale mają one rodowód niejednorodny i niezbyt określony. O wielkich tradycjach inteligenckich mało wiedzą.

  źródło: NKJP: Andrzej Osęka: Platerki, próba tradycji, Gazeta Wyborcza, 1996-06-08

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. inteligencki
  inteligencki
  inteligencki
  inteligenckie
  inteligencka
  D. inteligenckiego
  inteligenckiego
  inteligenckiego
  inteligenckiego
  inteligenckiej
  C. inteligenckiemu
  inteligenckiemu
  inteligenckiemu
  inteligenckiemu
  inteligenckiej
  B. inteligenckiego
  inteligenckiego
  inteligencki
  inteligenckie
  inteligencką
  N. inteligenckim
  inteligenckim
  inteligenckim
  inteligenckim
  inteligencką
  Ms. inteligenckim
  inteligenckim
  inteligenckim
  inteligenckim
  inteligenckiej
  W. inteligencki
  inteligencki
  inteligencki
  inteligenckie
  inteligencka
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. inteligenccy
  inteligenccy
  inteligenckie
  inteligenckie
  D. inteligenckich
  inteligenckich
  inteligenckich
  inteligenckich
  C. inteligenckim
  inteligenckim
  inteligenckim
  inteligenckim
  B. inteligenckich
  inteligenckich
  inteligenckich
  inteligenckie
  N. inteligenckimi
  inteligenckimi
  inteligenckimi
  inteligenckimi
  Ms. inteligenckich
  inteligenckich
  inteligenckich
  inteligenckich
  W. inteligenccy
  inteligenccy
  inteligenckie
  inteligenckie
CHRONOLOGIZACJA:
1898, Światło, nr 3, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2020