logarytmować

 • mat.  obliczać logarytm danej liczby lub wyrażenia matematycznego
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • I jeśli pisze się o liczbach, to trzeba pamiętać, że liczby są po to, by dokonywać na nich działań: liczby można porównywać, dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, potęgować, pierwiastkować i logarytmować.

  źródło: NKJP: Dyktat liczby, Dziennik Polski, 2001-06-08

  Dodając, odejmując i logarytmując, potęgując itp. można otrzymać dowolną liczbę. Ludzie po prostu na siłę próbują sobie wmówić, że jakaś liczba jest nieprawdopodobna.

  źródło: NKJP: Internet

  Wynalezienie małego i taniego układu elektronicznego, który najpierw „nauczył się” wykonywać cztery działania arytmetyczne, potem zaś także obliczać wartości funkcji trygonometrycznych, logarytmować, potęgować, wreszcie szkicować wykresy na specjalnym ekraniku, rozpętało wówczas zajadłą dyskusję.

  źródło: NKJP: Bogdan Miś: Co nowego. Algebra komputerowa, Wiedza i Życie nr 2/1998, 1998

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. logarytmuję
  logarytmujemy
  2 os. logarytmujesz
  logarytmujecie
  3 os. logarytmuje
  logarytmują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. logarytmowałem
  +(e)m logarytmował
  logarytmowałam
  +(e)m logarytmowała
  logarytmowałom
  +(e)m logarytmowało
  logarytmowaliśmy
  +(e)śmy logarytmowali
  logarytmowałyśmy
  +(e)śmy logarytmowały
  2 os. logarytmowałeś
  +(e)ś logarytmował
  logarytmowałaś
  +(e)ś logarytmowała
  logarytmowałoś
  +(e)ś logarytmowało
  logarytmowaliście
  +(e)ście logarytmowali
  logarytmowałyście
  +(e)ście logarytmowały
  3 os. logarytmował
  logarytmowała
  logarytmowało
  logarytmowali
  logarytmowały

  bezosobnik: logarytmowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę logarytmował
  będę logarytmować
  będę logarytmowała
  będę logarytmować
  będę logarytmowało
  będę logarytmować
  będziemy logarytmowali
  będziemy logarytmować
  będziemy logarytmowały
  będziemy logarytmować
  2 os. będziesz logarytmował
  będziesz logarytmować
  będziesz logarytmowała
  będziesz logarytmować
  będziesz logarytmowało
  będziesz logarytmować
  będziecie logarytmowali
  będziecie logarytmować
  będziecie logarytmowały
  będziecie logarytmować
  3 os. będzie logarytmował
  będzie logarytmować
  będzie logarytmowała
  będzie logarytmować
  będzie logarytmowało
  będzie logarytmować
  będą logarytmowali
  będą logarytmować
  będą logarytmowały
  będą logarytmować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. logarytmujmy
  2 os. logarytmuj
  logarytmujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. logarytmowałbym
  bym logarytmował
  logarytmowałabym
  bym logarytmowała
  logarytmowałobym
  bym logarytmowało
  logarytmowalibyśmy
  byśmy logarytmowali
  logarytmowałybyśmy
  byśmy logarytmowały
  2 os. logarytmowałbyś
  byś logarytmował
  logarytmowałabyś
  byś logarytmowała
  logarytmowałobyś
  byś logarytmowało
  logarytmowalibyście
  byście logarytmowali
  logarytmowałybyście
  byście logarytmowały
  3 os. logarytmowałby
  by logarytmował
  logarytmowałaby
  by logarytmowała
  logarytmowałoby
  by logarytmowało
  logarytmowaliby
  by logarytmowali
  logarytmowałyby
  by logarytmowały

  bezosobnik: logarytmowano by

  bezokolicznik: logarytmować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: logarytmując

  gerundium: logarytmowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: logarytmujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: logarytmowany

 • bez ograniczeń + logarytmować +
  (CO)
CHRONOLOGIZACJA:
1844, Karol Fryderyk Libelt, Wykład matematyki dla szkół gimnazyalnych, t. 2, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2021