detotalitaryzacja

 • książk.  proces zmian społeczno-politycznych, które następują, gdy państwo uwalnia się spod formy rządów, w której władzę sprawuje jedna partia, obowiązuje jedna ideologia, a państwo kontroluje życie obywateli i zwalcza opór i niezadowolenie, stosując przemoc
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne

 • Czerpano z Hayeka, z jego apologii wolnego rynku podniesionej do rangi światopoglądu i z krytyki totalitaryzmu, w sytuacji gdy detotalitaryzacja Polski postępowała już od odejścia stalinizmu.

  źródło: Paweł Kozłowski: Szansa częściowo wykorzystana, Problemy Polityki Społecznej, nr 6, 2004 (problemypolitykispołecznej.pl)

  [...] detotalitaryzacja stanowić miała w pewnym zakresie niezamierzony skutek wzrastającej dezideologizacji partii oraz zastępowania argumentacji ideologicznej grą interesów i instytucjonalizacją przywilejów rządzącej nomenklatury partyjnej.

  źródło: Lech Mażewski: Posttotalitarny autorytaryzm PRL 1956–1989, Acta Universitatis Vratislaviensis, nr 3505, 2012 (repozytorium.uni.wroc.pl)

  W sferze ekonomiczno-gospodarczej detotalitaryzację systemu wspierały zjawiska o charakterze patologicznym, tj. korupcja, klientelizm, zawiązywanie wspólnot brudnych interesów, skutecznie dezintegrujące mechanizmy centralnego planowania i kontroli pozostające w dyspozycji państwa.

  źródło: Ryszard Sitek: Andrzeja Walickiego koncepcja „samodezintegrującego się” totalitaryzmu, „Przegląd filozoficzno-literacki”, nr 3(28), 2010 (pfl.uw.edu.pl)

  [...] podkreśla ponadto, że powstanie wolnych związków zawodowych, zwieńczające wewnętrzną detotalitaryzację ustroju, nie przyspieszyło procesu uwalniania gospodarki PRL od komunistycznej utopii.

  źródło: Internet: tygodnikprzeglad.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. detotalitaryzacja
  detotalitaryzacje
  D. detotalitaryzacji
  detotalitaryzacji
  neut
  detotalitaryzacyj
  char
  C. detotalitaryzacji
  detotalitaryzacjom
  B. detotalitaryzację
  detotalitaryzacje
  N. detotalitaryzacją
  detotalitaryzacjami
  Ms. detotalitaryzacji
  detotalitaryzacjach
  W. detotalitaryzacjo
  detotalitaryzacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + detotalitaryzacja +
  CZEGO
CHRONOLOGIZACJA:
1979, Aneks, nr 20, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2020