indosować

 • bank.  przekazać komuś na własność papier wartościowy przez napisanie odpowiedniego oświadczenia na odwrocie dokumentu lub dołączonej do niego karcie
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  papiery wartościowe i akcje/udziały

  • indosować czek, weksel
 • Odpowiednio wypełniony czek na okaziciela może być przekazywany z rąk do rąk (pierwsza osoba, która go otrzyma od wystawcy musi wtedy indosować go, czyli stwierdzić ten fakt na odwrotnej stronie).

  źródło: NKJP: Zbigniew Dobosiewicz: Podstawy bankowości, 1998

  W najprostszym schemacie: pan A “płaci” panu B za jakąś usługę, wystawiając weksel na kwotę 100 zł. Pan B zaś indosuje dalej tenże weksel, “płacąc” nim panu C za towar, jaki mu dostarczył.

  źródło: Internet: prawodoprywatnosci.pl

  W prawie południowoafrykańskim Sea Transport Document Act z 2000 r. w art. 3 przewiduje możliwość indosowania morskich dokumentów transporto­wych [...]. Posiadacz morskiego dokumentu transportowego [...], przeno­sząc taki dokument na inną osobę, przenosi na nią wszystkie prawa i obowiązki związane z dokumentem.

  źródło: Mirosław Koziński: Zastosowanie instytucji indosu wekslowego w morskim obrocie handlowym, Prawo Morskie, 2006 (journals.pan.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany lub niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. indosuję
  indosujemy
  2 os. indosujesz
  indosujecie
  3 os. indosuje
  indosują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. indosowałem
  +(e)m indosował
  indosowałam
  +(e)m indosowała
  indosowałom
  +(e)m indosowało
  indosowaliśmy
  +(e)śmy indosowali
  indosowałyśmy
  +(e)śmy indosowały
  2 os. indosowałeś
  +(e)ś indosował
  indosowałaś
  +(e)ś indosowała
  indosowałoś
  +(e)ś indosowało
  indosowaliście
  +(e)ście indosowali
  indosowałyście
  +(e)ście indosowały
  3 os. indosował
  indosowała
  indosowało
  indosowali
  indosowały

  bezosobnik: indosowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę indosował
  będę indosować
  będę indosowała
  będę indosować
  będę indosowało
  będę indosować
  będziemy indosowali
  będziemy indosować
  będziemy indosowały
  będziemy indosować
  2 os. będziesz indosował
  będziesz indosować
  będziesz indosowała
  będziesz indosować
  będziesz indosowało
  będziesz indosować
  będziecie indosowali
  będziecie indosować
  będziecie indosowały
  będziecie indosować
  3 os. będzie indosował
  będzie indosować
  będzie indosowała
  będzie indosować
  będzie indosowało
  będzie indosować
  będą indosowali
  będą indosować
  będą indosowały
  będą indosować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. indosujmy
  2 os. indosuj
  indosujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. indosowałbym
  bym indosował
  indosowałabym
  bym indosowała
  indosowałobym
  bym indosowało
  indosowalibyśmy
  byśmy indosowali
  indosowałybyśmy
  byśmy indosowały
  2 os. indosowałbyś
  byś indosował
  indosowałabyś
  byś indosowała
  indosowałobyś
  byś indosowało
  indosowalibyście
  byście indosowali
  indosowałybyście
  byście indosowały
  3 os. indosowałby
  by indosował
  indosowałaby
  by indosowała
  indosowałoby
  by indosowało
  indosowaliby
  by indosowali
  indosowałyby
  by indosowały

  bezosobnik: indosowano by

  bezokolicznik: indosować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: indosując

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: indosowawszy

  gerundium: indosowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: indosujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: indosowany

 • bez ograniczeń + indosować +
  CO
 • wł. indossare

  z łac. śred. indorsare 'potwierdzać (uwagą, podpisem) na odwrocie'

CHRONOLOGIZACJA:
1810, Johann Valentin, Praktyczna francuzka grammatyka, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2020