bezumownie

 • bez zawarcia umowy
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne

 • Jeżeli zaś pozwany faktycznie bezumownie korzysta z nieruchomości powoda, może bronić się zarzutem spełnienia świadczenia [...], wykazując, że uiścił należne powodowi wynagrodzenie.

  źródło: Internet: Korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego - dochodzenie roszczenia o wynagrodzenie (produkty.lex.pl)

  Opodatkowaniu podlegają wszystkie czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej niezależnie od ich causa w rozumieniu prawa cywilnego. Tym samym Sąd uznał, że opodatkowaniu VAT podlegają także usługi wykonane bezumownie, które to usługi odbiorca przyjął.

  źródło: Internet: Czy usługi świadczone bezumownie podlegają opodatkowaniu VAT? (taxfin.pl)

  Na jakich podstawach prawnych oraz faktycznych następuje stosowanie prawa wstecz odnośnie do osób, które bezumownie użytkowały grunty przed 30 kwietnia 2016 r.?

  źródło: Internet: Interpelacja nr 22723 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wątpliwości interpretacyjnych związanych z procedurą organizowania przetargów ograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych (sejm.gov.pl)

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. umowa

CHRONOLOGIZACJA:
1826, Powszechne prawo kraiowe dla Państw Pruskich. Cz. 2, t. 2, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020